Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Διάθλαση.

.
Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Φυσική Γενικής παιδείας, στο Φως-Φάσματα.
.


Στο σχήμα φαίνονται, μια ακτίνα ερυθρού φωτός και μια ιώδους φωτός, οι οποίες προσπίπτουν υπό την ίδια γωνία θ, σε μια επίπεδη επιφάνεια και περνούν από τον αέρα, σε ένα υλικό μέσο Χ.
  1. Ποια ακτίνα είναι η ερυθρή και ποια η ιώδης; Εξηγήστε την επιλογή σας καθώς και γιατί απορρίπτεται η τρίτη εκδοχή.
  2. Αν C 1 και C 2 οι ταχύτητες των ακτίνων στο μέσο Χ, ισχύει:
    α. C 1 > C 2 β. C 2 >C1 γ. C 1 = C 2.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Δείτε όλο το Διαγώνισμα από ΕΔΩ.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: