Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Διαφορά φάσης και πλάτος.

.
Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:
x1=2ημ100πt
x2=2ημ104πt
(μονάδες στο S.Ι.)
α) Ποια είναι η εξίσωση της κίνησης που εκτελεί το σώμα;
β) Για τις χρονικές στιγμές t1= 0,5s και t2= 1,25s, να βρεθούν
  1. Οι φάσεις των δύο ταλαντώσεων,
  2. Η διαφορά φάσεως μεταξύ τους.
  3. Το πλάτος της ταλάντωσης.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: