Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

Αμείωτη και φθίνουσα Ταλάντωση.

.
Έχοντας ένα σώμα δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, το εκτρέπουμε κατά α και το αφήνουμε να ταλαντωθεί ελεύθερα, εκτελώντας δύο πειράματα. Στο Α το σώμα βρίσκεται στον αέρα που οι τριβές θεωρούνται αμελητέες, ενώ στο Β πείραμα, το σώμα συνδέεται με αβαρή πλάκα, η οποία βυθίζεται σε δοχείο με νερό.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
 1. Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη στο Β πείραμα.
 2. Η αρχική επιτάχυνση και στα δύο πειράματα είναι ίδια.
 3. Φτάνοντας το σώμα στην αρχική του θέση ισορροπίας για πρώτη φορά, έχει:
  α) την ίδια ταχύτητα και
  β) διαφορετική επιτάχυνση
  και στα δύο πειράματα.
 4. Η περίοδος ταλάντωσης στο Α πείραμα παραμένει σταθερή ενώ στο Β μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο.
 5. Για το χρονικό διάστημα από την θέση που αφήνουμε το σώμα να κινηθεί, μέχρι την θέση που θα σταματήσει για πρώτη φορά, το ολικό έργο των δυνάμεων είναι το ίδιο και για τα δύο πειράματα.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: