Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Σύνθετη ταλάντωση και ρυθμός μεταβολής.

.
Από τον συνάδελφο Πέτρο Καραπέτρο πήρα δύο ωραίες ασκήσεις πάνω στην σύνθεση Ταλαντώσεων. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του αυτή.
Δείτε την πρώτη από αυτές:
---------------------

Ένα σώμα μάζας m=1kg εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις x1=f(t) και x2=f(t) της ίδιας διεύθυνσης, που πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο. Οι γραφικές παραστάσεις που περιγράφουν τις ταλαντώσεις αυτές δίνονται στο σχήμα.

  1. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις απομάκρυνσης x1=f(t) και x2=f(t).
  2. Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης της σύνθετης ταλάντωσης.
  3. Να βρείτε ποια χρονική στιγμή το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του για δεύτερη φορά.
  4. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας την χρονική στιγμή t=5s.
......
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: