Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Φάσεις σημείων σε ένα κύμα.

.

Δίνεται το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τα δεξιά. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
  1. Η εξίσωση του κύματος είναι της μορφής y= Αημ2π(t/Τ-x/λ)
  2. Η φάση του σημείου Β είναι ίση με μηδέν.
  3. Η φάση του σημείου Γ είναι ίση με 1,5π
  4. Η διαφορά φάσης μεταξύ των σημείων Δ και Γ είναι ίση με π.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: