Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

Μη σύγχρονες πηγές.

Δύο πηγές κυμάτων Ο1 και Ο2, μπορούν να ταλαντώνονται σε κατακόρυφη διεύθυνση με συχνότητα 1Ηz και πλάτος 0,1m και να δημιουργούν κύματα στην επιφάνεια ενός υγρού, τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα 2m/s. Οι πηγές ξεκινούν την ταλάντωσή τους από τη θέση ισορροπίας κινούμενες προς τη θετική κατεύθυνση, η πρώτη για t0=0 και η δεύτερη τη χρονική στιγμή t1=0,75s.
  1. Να βρεθούν οι εξισώσεις των δύο κυμάτων που δημιουργούνται.
  2. Ένα σημείο Σ απέχει αποστάσεις r1=4m και r2=4,5m από τις δύο πηγές. Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου Σ μετά από την συμβολή των δύο κυμάτων.
  3. Πόση είναι η μέγιστη κινητική ενέργεια μιας στοιχειώδους μάζας m=1mg που βρίσκεται στο σημείο Σ;
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: