Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Διαγράμματα φάσης.

.

Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ελαστικού μέσου υπάρχει η πηγή ενός κύματος που διαδίδεται προς τα δεξιά. Στο σχήμα δίνεται η φάση των διαφόρων σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t=4s. Η πηγή ξεκινά την ταλάντωσή της χωρίς αρχική φάση.
  1. Πόσες ταλαντώσεις έχει πραγματοποιήσει η πηγή του κύματος;
  2. Βρείτε την περίοδο και τη συχνότητα του κύματος.
  3. Ποια η ταχύτητα διάδοσης του κύματος;
  4. Υπολογίστε το μήκος του κύματος.
  5. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της φάσης ενός σημείου Σ που βρίσκεται στη θέση x=6m σε συνάρτηση με το χρόνο.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: