Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

Κύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

.Στη θέση x1=8m ενός οριζόντιου γραμμικού ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σε κατακόρυφη διεύθυνση με εξίσωση:
y=0,1 ημ2πt  (μονάδες στο S.Ι.).
Στο ελαστικό μέσο παράγονται δύο κύματα, ένα προς τα δεξιά και ένα προς τα αριστερά, τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s.
  1. Να βρεθούν οι εξισώσεις των δύο κυμάτων.
  2. Να σχεδιάστε τη μορφή του ελαστικού μέσου τη χρονική στιγμή t1=1,5s.
  3. Να βρείτε την παραπάνω χρονική στιγμή οι φάσεις δύο σημείων του μέσου Β και Γ που βρίσκονται στις θέσεις x2=6m και x3=10m.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: