Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Ταλάντωση ενός σημείου κατά την διάδοση κύματος.

Στην άκρη Ο μιας ομογενούς χορδής βρίσκεται πηγή κύματος η οποία ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,1 ημ(4πt). Το κύμα που παράγεται διαδίδεται με ταχύτητα 2m/s. Ένα σημείο Σ απέχει 1,25m από το άκρο Ο.
  1. Να βρεθεί η φάση και η ταχύτητα του σημείου Σ τις χρονικές στιγμές:  
       α) t1=0,5s και  β) t2= 1,5s
  2. Βρείτε την κινητική ενέργεια και τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε μια στοιχειώδη μάζα της χορδής 10-6kg, η οποία βρίσκεται στο Σ τη χρονική στιγμή t3=2s.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: