Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Διάδοση κυματομορφής.

Μια κυματομορφή διαδίδεται προς τα δεξιά κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο σχήμα δίνεται η μορφή του μέσου κάποια στιγμή t0. Τη στιγμή αυτή το σημείο Β έχει ταχύτητα μέτρου π (m/s), ενώ το σημείο Γ, το οποίο απέχει οριζόντια απόσταση από το Β d=0,4m, δεν έχει ταχύτητα έχοντας κατακόρυφη εκτροπή 0,2m.
  1. Να σχεδιάστε τη μορφή του μέσου τη στιγμή t0+0,4s.
  2. Να υπολογίστε τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Κ και Γ τη στιγμή αυτή.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: