Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Εξίσωση κύματος και φάση.

.
Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται με ταχύτητα 2m/s, κατά μήκος του άξονα x από αριστερά προς τα δεξιά και για t=0 φτάνει σε ένα σημείο Ρ στη θέση x1= 4/3 m. Το σημείο Ρ αρχίζει την ταλάντωσή του από τη θέση ισορροπίας και κινείται προς την θετική κατεύθυνση με συχνότητα 1Ηz και πλάτος A=0,2m.
  1. Να βρεθεί την εξίσωση του κύματος.
  2. Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1= 5/6s.
  3. Να βρείτε τη θέση ενός σημείου Σ το οποίο τη στιγμή t1 έχει φάση 8π.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: