Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Στροφή δίσκου

Ένας οριζόντιος δίσκος ακτίνας R=0,5m για t=0 αρχίζει να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του Ο, με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων=2rad/s2. Για τη χρονική στιγμή t=10s, ζητούνται:
i)   Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δίσκου.
ii)  Ο αριθμός των περιστροφών που πραγματοποίησε ο δίσκος.
iii) Αναφερόμενοι σε ένα σημείο Α στην περιφέρεια του δίσκου:
α)  Βρείτε την επιτρόχια και την κεντρομόλο επιτάχυνση του σημείου Α.
β)  Ποια η γραμμική ταχύτητα του σημείου Α;
γ)  Υπολογίστε το μήκος του τόξου που διέγραψε το σημείο Α στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: