Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Δύναμη στην Ταλάντωση.


Ένα σώμα Σ μάζας 2kg στηρίζεται σε μια σανίδα και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε κατακόρυφη διεύθυνση με εξίσωση x=0,4ημ5t (θετική φορά προς τα πάνω).
  1. Πόση δύναμη δέχεται από την σανίδα 0,3m πάνω από τη θέση ισορροπίας;
  2. Να γίνει το διάγραμμα της παραπάνω δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο.


Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: