Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Εξαναγκασμένη ταλάντωση και ενέργειες.Το κύκλωμα Α διεγείρει το Β κύκλωμα σε εξαναγκασμένη ταλάντωση. Η τάση της γεννήτριας δίνεται από την εξίσωση:
v=40ημ(4000t + φ). (μονάδες στο S.Ι.)
Δίνεται για το Β κύκλωμα C=20μF, L=2mΗ και R=0,5Ω ενώ διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα με πλάτος έντασης Ι=0,1A, όπου για t=0, i= - 0,1 Α.
  1. Ποια η γωνιακή (κυκλική) ιδιοσυχνότητα του Β κυκλώματος;
  2. Να βρεθεί η εξίσωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το Β κύκλωμα καθώς και του φορτίου του πυκνωτή, σε συνάρτηση με το χρόνο.
  3. Να υπολογιστεί η μέγιστη ενέργεια που αποθηκεύεται στο πηνίο και στον πυκνωτή του Β κυκλώματος.
  4. Πόση θερμότητα παράγεται στον αντιστάτη σε χρονικό διάστημα 20s;
Προτροπή: Μελετήστε προηγούμενα την ανάρτηση:

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.


.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: