Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Ερώτηση στην ταλάντωση με κρούση.Το σύστημα µάζας – ελατηρίου του σχήματος ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε πλάτος Α και περίοδο Τ. Όταν το σώμα µάζας Σ διέρχεται από τη θέση ισορροπίας συγκρούεται πλαστικά µε το σώμα Β, που έπεφτε ελεύθερα και το σύστημα συνεχίζει να ταλαντώνεται.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
  1. Η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης έµεινε η ίδια.
  2. Μεταξύ των καταστάσεων ελάχιστα πριν και ελάχιστα µετά την κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής.
  3. Μεταξύ των καταστάσεων ελάχιστα πριν και ελάχιστα µετά την κρούση στον οριζόντιο άξονα ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής.
  4. Η περίοδος της ταλάντωσης αυξήθηκε.
  5. Η ενέργεια της ταλάντωσης µειώθηκε.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: