Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Δύναμη από ελατήριοΈνα σώμα Σ μάζας 2kg ηρεμεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=200Ν/m. Ασκώντας κατακόρυφη δύναμη στο σώμα Σ το ανεβάζουμε κατά h=0,4m και το αφήνουμε να ταλαντωθεί. Ζητούνται:
  1. Η ενέργεια ταλάντωσης.
  2. Η μέγιστη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης.
  3. Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου.
  4. Να κάνετε το διάγραμμα της δύναμης του ελατηρίου σε συνάρτηση με την απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας, θεωρώντας θετική τη φορά προς τα πάνω.

………Δίνεται g=10m/s2.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: