Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Πλάτος και ενέργεια ταλάντωσης.


Ένα σώμα μάζας m=4kg ισορροπεί όπως στο διπλανό σχήμα έχοντας επιμηκύνει το ελατήριο κατά Δl=0,4m. Το ελατήριο έχει σταθερά Κ=400Ν/m και g=10m/s2.
  1. Υπολογίστε την τάση του νήματος και την ενέργεια του ελατηρίου.
  2. Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα ταλαντώνεται.
    -----i) Γύρω από ποια θέση πραγματοποιείται η ταλάντωση;
    -----ii) Ποιο το πλάτος και ποια η ενέργεια ταλάντωσής του;

Δεν υπάρχουν σχόλια: