Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση

.
Σε κύκλωμα RLC εκτελούνται φθίνουσες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις, με αρχικό φορτίο Q0. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
  1. το μέγιστο φορτίο που έχει ο πυκνωτής μετά από κάθε ταλάντωση μειώνεται εκθετικά με το χρόνο
  2. το αρχικό φορτίο του πυκνωτή τελικά εξαφανίζεται όταν σταματήσει η ταλάντωση
  3. το αρχικό φορτίο του πυκνωτή δεν εξαφανίζεται. Το συνολικό φορτίο στο κύκλωμα είναι ίσο με μηδέν και όσο υπήρχε ενέργεια ταλάντωσης τα διαχωρισμένα αρνητικά και θετικά φορτία ταλαντωνόταν
  4. Για τη συχνότητα ισχύει :

Δεν υπάρχουν σχόλια: