Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Αμείωτη και φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση.

.

Στα κυκλώματα του σχήματος φέρνουμε το μεταγωγό στη θέση α, μέχρι που να φορτιστεί ο πυκνωτής και μετά μεταφέρουμε το μεταγωγό στη θέση β για t=0.
  1. Να χαράξετε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση με το χρόνο και για τα δύο κυκλώματα.
  2. Αν στο πρώτο κύκλωμα το φορτίο του πυκνωτή μηδενίζεται για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή t1=1μs, στο δεύτερο κύκλωμα θα μηδενιστεί τη χρονική στιγμή:
    ..... i) 0,9μs ............. ii) 1μs ...............   iii) 1,1μs

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: