Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Φάση και αρχική φάση ταλάντωσης.
Στο διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της φάσης σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, πλάτους Α=0,2m.

  1. Πόση είναι η αρχική φάση και ποιος ο ρυθμός μεταβολής της φάσης;
  2. Ποια η περίοδος ταλάντωσης του σώματος;
  3. Ποια χρονική στιγμή το σώμα φτάνει στη θέση x= - 0,2m για δεύτερη φορά;

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: