Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

Ταλάντωση και ελαστική κρούση.


Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=m2=2kg ηρεμούν όπως στο σχήμα, απέχοντας μεταξύ τους κατά h=10cm. Τα δύο ελατήρια έχουν σταθερές Κ1=200Ν/m και Κ2=150Ν/m. Σε μια στιγμή εκτρέπουμε το σώμα Σ1 κατακόρυφα προς τα πάνω κατά d=0,2m και για t=0 το αφήνουμε να κινηθεί.
i)   Ν’ αποδειχθεί ότι το σώμα Σ1 εκτελεί α.α.τ.
ii)  Να βρεθεί η περίοδος και το πλάτος ταλάντωσης.
iii) Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο ( x=f(t) ), αν η προς τα πάνω κατεύθυνση θεωρηθεί θετική.
iv) Ποια χρονική στιγμή τα δύο σώματα θα συγκρουσθούν;
v) Αν η κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων είναι κεντρική-ελαστική, να βρεθεί το πλάτος ταλάντωσης των δύο σωμάτων μετά την κρούση.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: