Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008

Ισορροπία δοκού. Διατήρηση Μηχανικής ενέργειας.


Η δοκός ΑΒ έχει μήκος l=6m και μάζα 100kg και ισορροπεί όπως στο σχήμα, σχηματίζοντας γωνία θ με ημθ=0,8 με το έδαφος. Η δοκός συγκρατείται με νήμα στο σημείο Ο, όπου ΟΑ=1m και το νήμα είναι κάθετο στη δοκό.
1)  Πόση δύναμη ασκεί ο άνθρωπος στη δοκό για την ισορροπία;
2)  Σε μια στιγμή ο άνθρωπος αφήνει το νήμα και η δοκός στρέφεται γύρω από το άκρο της Β, χωρίς τριβές. Ποια η ταχύτητα του σημείου Ο, την στιγμή που φτάνει στο έδαφος;
Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς το άκρο της Β Ι= 1/3 Μl2 και g=10m/s2.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: