Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

Στροφορμή και ρυθμός μεταβολής της.


Οι δύο ομογενείς ράβδοι ΟΑ και ΟΒ με κοινό το άκρο τους Ο, έχουν μήκη l1=4ml2=2m και μάζες m1=6kg και m2= 3kg αντίστοιχα. Το σύστημα μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο Ο και συγκρατείται στη θέση του σχήματος που η ράβδος ΟΑ είναι οριζόντια. Σε μια στιγμή αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο να κινηθεί.
  1. Ποιος ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του συστήματος;
  2. Να βρεθεί η στροφορμή και ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του συστήματος όταν θα έχει στραφεί κατά 90°.
  3. Σε ποια θέση η στροφορμή του συστήματος είναι μέγιστη;
Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ράβδου ως προς κάθετο άξονα ο οποίος περνά από το ένα της άκρο Ι= 1/3 ml2 και g=10m/s2.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: