Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008

Επιτάχυνση ράβδου και Ταλάντωση.

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος έχει μάζα Μ=3kg, μήκος 4m και είναι αρθρωμένη στο άκρο της Β σε κατακόρυφο τοίχο. Η ράβδος ισορροπεί οριζόντια δεμένη με κατακόρυφο νήμα στο σημείο Μ, όπου (ΑΜ) =1m, ενώ στο άκρο Α κρέμεται ελατήριο σταθεράς Κ= 200Ν/m, στο άλλο άκρο του οποίου ισορροπεί ένα σώμα Σ, μάζας m1=8kg.
  1. Να βρεθεί η τάση του νήματος.
  2. Εκτρέπουμε το σώμα Σ κατακόρυφα προς τα κάτω κατά y1=0,3m και για t=0 αφήνουμε το σώμα Σ να ταλαντωθεί. Θεωρείται δεδομένο ότι η κίνηση που πραγματοποιεί το Σ είναι απλή αρμονική ταλάντωση. Την χρονική στιγμή t1= 0,2· π s κόβουμε το νήμα. Αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος, να βρεθούν:

i) Η επιτάχυνση του σημείου Α και του σώματος Σ.

ii) Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου και ο αντίστοιχος ρυθμός για το σύστημα ράβδος-σώμα Σ, ως προς τον άξονα περιστροφής της ράβδου.

Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς το άκρο της Β, Ι= 1/3 Μl2 και g=10m/s2.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: