Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

Μετατόπιση και θέση σε μια Γ.Α.Τ.

Ένα σώμα μάζας m=8kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας μεταβλητής δύναμης της μορφής F=20-2x (μονάδες στο S.Ι.) όπου x η μετατόπιση από την αρχική θέση.

α) Ποια η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώμα;

β) Να περιγραφεί η κίνηση του σώματος.

γ) Σε πόσο χρόνο μηδενίζεται για πρώτη φορά η ταχύτητα του σώματος;

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: