Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

Διάδοση κύματος


Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα στιγμιότυπο ενός κύματος που διαδίδεται προς τα δεξιά, τη χρονική στιγμή t0 . Να σχεδιάστε ακριβώς από κάτω, τα αντίστοιχα στιγμιότυπα για τις χρονικές στιγμές t1= t0+T/4 και t2= t0+T/2.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: