Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

Μεταφορική και στροφική Κινητική ενέργεια.

Γύρω από έναν κύλινδρο μάζας m=0,2kg και ακτίνας R=0,1m, τυλίγεται ένα αβαρές νήμα. Σε μια στιγμή t=0, ασκούμε στο άκρο Α του νήματος κατακόρυφη δύναμη F=1Ν, ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε τον κύλινδρο ελεύθερο να κινηθεί.
  1. Πόση είναι η στροφορμή του κυλίνδρου την χρονική στιγμή t1=0,3s;
  2. Σε μια στιγμή t2 το άκρο Α του νήματος έχει ανέβει κατά x1=0,1m και το κέντρο Ο του κυλίνδρου έχει κατέβει κατά x2=0,1m. Να βρεθούν η μεταφορική και η περιστροφική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου την στιγμή t2.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: