Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

Δύο ελατήρια και Ενέργεια Ταλάντωσης.

Ένα σώμα μάζας 4kg ηρεμεί δεμένο στα άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων με σταθερές Κ1=100Ν/m και Κ2=200Ν/m, όπως στο διπλανό σχήμα, όπου το κάτω ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω κατά d=0,5m και το αφήνουμε να κινηθεί.
i)   Να αποδείξετε ότι η κίνηση του σώματος είναι απλή αρμονική ταλάντωση.
ii)   Πόση ενέργεια προσφέραμε στο σώμα για την παραπάνω εκτροπή;
iii) Μόλις μηδενισθεί για πρώτη φορά η ταχύτητα του σώματος, το πάνω ελατήριο λύνεται με αποτέλεσμα το σώμα να ταλαντώνεται στο άκρο μόνο του κάτω ελατηρίου. Να υπολογιστεί η ενέργεια της νέας ταλάντωσης του σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: