Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008

Θερμότητα και Μηχανική ενέργεια.


Η ράβδος ΑΒ έχει μήκος l=6m και μάζα 30kg και μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το άκρο της Α. Η ράβδος δένεται με νήμα σε σημείο Ο, όπου (ΟΒ)=2m, το οποίο περνά από τροχαλία μάζας 4kg, και το άλλο του άκρο κρατείται από ένα παιδί, όπως στο σχήμα. Το τμήμα του νήματος από την τροχαλία μέχρι τη ράβδο είναι κατακόρυφο. Τραβώντας το νήμα το παιδί, ανεβάζει τη ράβδο σε τέτοια θέση, ώστε το σημείο Ο να απέχει κατά 2m από το έδαφος και την συγκρατεί στη θέση αυτή. Σε μια στιγμή το νήμα αρχίζει να γλιστρά στα χέρια του παιδιού, με αποτέλεσμα η ράβδος να αρχίσει να πέφτει και το σημείο Ο να φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα υο= 6m/s.
i)  Να βρείτε την θερμότητα που αναπτύσσεται μεταξύ του νήματος και των χεριών του παιδιού.
ii)  Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς το άκρο της Α Ι= 1/3 Μl2, ενώ της τροχαλίας
Ι= ½ mR2 και 
g=10m/s2.
.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: