Δευτέρα, 21 Απριλίου 2008

Επιτάχυνση ράβδου και δύναμη από τον άξονα.


Μια ομογενής ράβδος μήκους 2m και μάζας 3kg μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα της άκρο Α και ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω της μια οριζόντια δύναμη F=20στο άκρο της Β.
  1. Πόση γωνιακή επιτάχυνση αποκτά η ράβδος;
  2. Βρείτε την οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα της δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον άξονα, αμέσως μόλις ασκηθεί η δύναμη F.
  3. Η κίνηση της ράβδου είναι στροφική ομαλά επιταχυνόμενη;
Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ράβδου ως προς άξονα που είναι κάθετος σε αυτή και διέρχεται από το μέσον της Ι= 1/12· Μl 2 και g=10m/s2.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: