Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

Ταλάντωση και στερεό.


Μια ομογενής ράβδος μήκους l=4m και μάζας Μ=6kg μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος περνά από το άκρο της Ο, ισορροπεί δε οριζόντια δεμένη με νήμα από σώμα Σ, σε σημείο Α, όπου (ΚΑ) =1m. Το σώμα Σ μάζας m1=2kg είναι δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς Κ=200Ν/m, όπως στο σχήμα.
i)     Να βρείτε την τάση του νήματος που συνδέει το σώμα Σ με την ράβδο και την επιμήκυνση του ελατηρίου.
ii)    Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα. Να βρεθούν οι επιταχύνσεις του σώματος Σ και του σημείου Α αμέσως μόλις κοπεί το νήμα.
iii)   Ποια η μέγιστη ταχύτητα του Σ και του σημείου Α;
Δίνεται Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής Ι= 1/3 Μl2 καιg=10m/s2.
Δεν υπάρχουν σχόλια: