Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

Σύνθεση Ταλαντώσεων με διαφορετικές συχνότητες

.

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις που πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και με εξισώσεις:
y1= 0,2 ημ60πt και y2= 0,2 ημ (62πt- π/2 ) μονάδες στο S.Ι.
  1. Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
  2. Ποιο το πλάτος και ποια η απομάκρυση τη χρονική στιγμή t1=0;

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: