Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

Στοιχεία Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης.

Ένα σώμα μάζας 2kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση κάτω υπό την επίδραση δύναμης επαναφοράς, η οποία μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο σχήμα. Να βρεθούν:

α) Η αρχική φάση, το πλάτος και η ενέργεια ταλάντωσης.

β) Το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου.

γ) Το έργο της δύναμης από 0,25s έως 0,5s.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: