Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Κύμα κατά μήκος δύο νημάτων.

Κατά μήκος ενός σχοινιού (α) διαδίδεται ο κυματοσυρμός του πρώτου σχήματος και μετά από λίγο φτάνει στο σχοινί (β), όπου η ταχύτητα του κύματος είναι μικρότερη.

i) Ποιο από τα παρακάτω σχήματα είναι σωστό; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii) Γιατί το πλάτος κατά την επιστροφή είναι μικρότερο;

Δύο εικόνες που δείχνουν το τι ακριβώς συμβαίνει στην παραπάνω περίπτωση:
Δεν υπάρχουν σχόλια: