Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Έργο δύναμης- ροπής και Κινητική Ενέργεια.

Το ομοαξονικό σύστημα των δύο κυλίνδρων με ακτίνες R1=0,1m και R2=0,5m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουμε γύρω από τον κύλινδρο ακτίνας R1 ένα αβαρές νήμα, ασκώντας στο άκρο του Α οριζόντια δύναμη F=40Ν. Το σύστημα αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Για μετακίνηση κατά x=10m του άξονα των κυλίνδρων, να βρεθούν:
  1. Το έργο της δύναμης F.
  2. Η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο κυλίνδρων.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: