Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Ροπή από τον άξονα και ενέργειες.

Αναφερόμενοι στην Άσκηση: Ροπή από τον άξονα.

Ας δούμε και κάποιες ακόμη ερωτήσεις:
Α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λαθεμένες:
  1. Το έργο του βάρους του σώματος Σ ισούται με την αύξηση της κινητικής του ενέργειας.
  2. Το έργο του βάρους ισούται με την μείωση της δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ.
  3. Το έργο της τάσης του νήματος εκφράζει την ενέργεια που αφαιρείται από το σώμα Σ και μεταφέρεται μέσω του νήματος στην τροχαλία.
  4. Η κινητική ενέργεια που αποκτά η τροχαλία είναι ίση με το έργο της ροπής της Τ΄.
  5. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας, είναι ίσος με την ισχύ της Τ΄συν την ισχύ της ροπής της τριβής.
Β) Για την χρονική στιγμή t1=3s να βρεθούν:
  1. Ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ.
  2. Η ισχύς του βάρους και της τάσης Τ.
  3. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ.
  4. Η ισχύς της Τ΄και ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας.
Να σχολιαστούν τα αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: