Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

Φθίνουσα- και Εξαναγκασμένη Ταλάντωση. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.

 1. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση και σε μια στιγμή περνά από το σημείο Ρ κατευθυνόμενο προς τη θέση ισορροπίας Ο. Να σχεδιάστε την δύναμη επαναφοράς και τη δύναμη απόσβεσης στη θέση Ρ.
 2. Το φορτίο του πυκνωτή σε κύκλωμα RLC μεταβάλλεται όπως στο παραπάνω διάγραμμα. Να σχεδιάστε το διάγραμμα της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα σε συνάρτηση με το χρόνο.
 3. Ένα σύστημα με ιδιοσυχνότητα f0=15Ηz τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση με την επίδραση εξωτερικής δύναμης συχνότητας f1=20Ηz. Αν η συχνότητα της εξωτερικής δύναμης γίνει ίση με f2=25Ηz, πώς θα μεταβληθούν:
  α. η ιδιοσυχνότητα του συστήματος.
  β. το πλάτος της ταλάντωσης,
  γ. η συχνότητα της ταλάντωσης.
 4. Το κύκλωμα του σχήματος κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση σε συντονισμό. Στην αντίσταση R συνδέουμε παράλληλα μια όμοια αντίσταση. τότε η φωτοβολία του λαμπτήρα :

  α) μειώνεται β) αυξάνεται γ) δεν μεταβάλλεται

Απαντήσεις:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: