Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Διάθλαση και ολική ανάκλαση.

Έχω την αίσθηση ότι οι μαθητές μας δυσκολεύονται αρκετά σε ασκήσεις Γεωμετρικής οπτικής. Ίσως να φταίει η υποβάθμιση της Γεωμετρίας στα πλαίσια των Μαθηματικών. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και άλλοι οι λόγοι...
Σε μια προσπάθεια να ξεκολλήσουν, ας δουν δύο ασκήσεις με διάθλαση και ανάκλαση..

Η γωνία Α του πρίσματος είναι ίση με 30°. Μια ακτίνα προσπίπτει στο σημείο Δ υπό γωνία θ, με ημθ=2/3. Αν ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την παραπάνω ακτίνα είναι ίσος με 4/3, να χαράξετε την πορεία της ακτίνας, μέχρι την έξοδό της από το πρίσμα.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: