Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Ταλάντωση και πλαστική κρούση

Τα δύο σώματα του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1=1kg και m2=1,5kg και το ελατήριο έχει σταθερά k=40Ν/m.
  1. Αν η τάση του νήματος (1) είναι 25Ν, πόση είναι η τάση του νήματος (2);
  2. Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα (1). Αν τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά την στιγμή που μηδενίζεται για πρώτη φορά η ταχύτητα του σώματος m1, να βρεθεί το μήκος του νήματος (2).
  3. Πόση είναι η ενέργεια ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά την κρούση;
Θεωρείται ότι η κίνηση του συσσωματώματος είναι απλή αρμονική ταλάντωση και g=10m/s2, π2=10.

Δεν υπάρχουν σχόλια: