Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

Εξίσωση κύματος και στιγμιότυπο.

Στην άκρη Ο ενός γραμμικού ομογενούς μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται για t=0 έχοντας y=0 και αρνητική ταχύτητα. Δίνεται το πλάτος του παραγόμενου κύματος Α=0,2m, ενώ η περίοδος ταλάντωσης Τ=2s και η ταχύτητα του κύματος υ=1m/s.
  1. Ποια η εξίσωση της απομάκρυνσης y=f(t) της πηγής;
  2. Βρείτε την εξίσωση του κύματος που παράγεται.
  3. Σχεδιάστε στιγμιότυπα του κύματος τις χρονικές στιγμές t1=1,5s και t2=2,5s.

Δεν υπάρχουν σχόλια: