Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008

Κύλιση και ολίσθηση σφαίρας.

Μια μικρή σφαίρα ακτίνας r=5cm αφήνεται να κινηθεί από τη θέση Α σε ύψος h1=13,25m κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου ΑΒ, όπου κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Φτάνοντας στο Β σε ύψος h2=6,25m συνεχίζει την κίνησή της κατά μήκος του λείου κεκλιμένου επιπέδου ΒΓ. Ζητούνται:
  1. Η ταχύτητα του κέντρου Ο της σφαίρας και η γωνιακή της ταχύτητα στη θέση Γ.
  2. Αν ο χρόνος κίνησης από το Β στο Γ είναι t1=1s, ποια η γωνία που σχηματίζει το κεκλιμένο επίπεδο ΒΓ με το οριζόντιο επίπεδο;
Για την σφαίρα Ι= 2mr2/5 και g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: