Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

Εξισώσεις κυμάτων και άλλες.

.

Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις αντιστοιχεί σε τρέχων κύμα, ποια σε στάσιμο κύμα και ποια σε απλή αρμονική ταλάντωση. Αυτή που περισσεύει, σε τι αντιστοιχεί;

  1.  y = 4 συν(πx) ημ(0,1πt)
  2.  y = 3 συν(π) ημ2π(4t-0,2x)
  3.  y = 5 συν(πt) ημ(101πt)
  4.  y = 0,1 συν(π) ημ(8πt)
 .
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: