Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Εσπερινών στην Ηλεκτρολογία. 2009

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.1. έως και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και, δίπλα σε κάθε αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

A.1. Αν ένα κύκλωμα RLC σε σειρά βρίσκεται σε συντονισμό τότε

α. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα παίρνει ελάχιστη τιμή.

β. η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος παίρνει μέγιστη τιμή.

γ. η επαγωγική αντίσταση ΧL του πηνίου είναι μεγαλύτερη από την χωρητική αντίσταση του πυκνωτήXC

δ. η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι μεγέθη συμφασικά.

Μονάδες 5

Α.2. Η ισοδύναμη αντίσταση RΟΛ τριών ίσων αντιστάσεων, R η καθεμιά, που συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους είναι :

α. R/2. β. R/3. γ. R. δ. 3R.

Μονάδες 5

Α.3. Αν σε μια μονάδα απεικόνισης 7 στοιχείων (display), σχηματίζεται το ψηφίο 5, τότε ο αριθμός των διόδων led που ανάβουν είναι

α. 3 β. 4 γ. 5 δ. 6

Μονάδες 5

Α.4. Ο αριθμός (1110011)2 του δυαδικού συστήματος είναι στο δεκαδικό σύστημα ο αριθμός

α. (115)10

β. (121)10

γ. (125)10

δ. (129)10

Μονάδες 5

Α.5. Ο ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων λειτουργεί στην περιοχή των συχνοτήτων

α. 88MHz – 108MHz.

β. 500KHz – 1600KHz.

γ. 20Hz – 20000Hz.

δ. 470MHz – 838MHz.

Μονάδες 5

Α.6. Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στη συνδεσμολογία πηγών τάσης σε σειρά είναι απαραίτητο οι πηγές να είναι απόλυτα όμοιες.

Μονάδες 3

β. Εναλλασσόμενο ονομάζεται το ρεύμα του οποίου η φορά και η τιμή (ένταση) μεταβάλλονται περιοδικά με τον χρόνο.

Μονάδες 3

γ. Ανόρθωση ονομάζεται η αποκοπή των αρνητικών ημιπεριόδων μιας εναλλασσόμενης τάσης.

Μονάδες 3

δ. Η πύλη OR εκτελεί την πράξη του λογικού πολλαπλασιασμού.

Μονάδες 3

ε. Ακολουθιακά χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται μόνον από τα σήματα που εφαρμόζονται στην είσοδό τους.

Μονάδες 3

A.7. Αν x, y λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση


με τη χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας.

Μονάδες 10

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1. Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται:

Ε=50V, r=0 Ω=0r, R1=4Ω, R2=6 Ω,  R3 =15Ω, R4=4 Ω.

Να υπολογίσετε:

α. Την ισοδύναμη αντίσταση Rολ μεταξύ των σημείων Α και Β.

Μονάδες 9

β. Την ένταση του ρεύματος Ι που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα.

Μονάδες 4

γ. Τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1 και Ι2 .

Μονάδες 8

δ. Την τάση VΓΔ στα άκρα της αντίστασης  R4.

Μονάδες 4

Β.2. Ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,32H συνδέεται σε σειρά με ωμική αντίσταση R=60Ω. Στα άκρα της συνδεσμολογίας που προκύπτει, συνδέεται πηγή εναλλασσόμενης τάσης πλάτους και κυκλικής συχνότητας ω=250 rad/s. Να υπολογίσετε:

α. Την επαγωγική αντίσταση XL του πηνίου.

Μονάδες 6

β. Τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.

Μονάδες 7

γ. Το πλάτος της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

Μονάδες 6

δ. Την πραγματική ισχύ P του κυκλώματος.

Μονάδες 6

 Μπορείτε να τα κατεβάσετε σε pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: