Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων στη Φυσική Κατεύθυνσης. ΓΕΛ. 2009.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2009

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο.
α. η ενέργεια του ταλαντωτή είναι συνεχώς σταθερή.
β. η συχνότητα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
γ. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός.
δ. το πλάτος μειώνεται γραμμικά με τον χρόνο.
Μονάδες 5
2. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγμή
α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο.
β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο.
γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσημο ανάλογα με την αρχική φάση της απλής αρμονικής ταλάντωσης.
δ. μερικές φορές έχουν το ίδιο και άλλες φορές έχουν αντίθετο πρόσημο.
Μονάδες 5
3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν
α. διαφορά φάσης π.
β. την ίδια φάση.
γ. διαφορά φάσης που εξαρτάται από την απόστασή τους.
δ. διαφορά φάσης π/2
Μονάδες 5
4. Η περίοδος ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώματος ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι Τ. Διατηρώντας το ίδιο πηνίο, αλλάζουμε τον πυκνωτή χωρητικότητας C1 με άλλον πυκνωτή χωρητικότητας C2=4C1. Τότε η περίοδος ταλάντωσης του νέου κυκλώματος θα είναι ίση με :
α. T/2 . β. 3Τ. γ. 2Τ. δ. Τ/4
Μονάδες 5
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Κατά την είσοδο μονοχρωματικής ακτίνας φωτός από τον αέρα στο νερό είναι δυνατόν να επιτευχθεί ολική ανάκλαση.
β. Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα μια ακίνητη ηχητική πηγή, τότε ακούει ήχο μικρότερης συχνότητας (βαρύτερο) από αυτόν που παράγει η πηγή.
γ. Στα στάσιμα κύματα, τα σημεία που παρουσιάζουν μέγιστο πλάτος ταλάντωσης ονομάζονται κοιλίες.
δ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, η συχνότητα της ταλάντωσης ισούται με τη συχνότητα του διεγέρτη.
ε. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος δεν εξαρτάται από τον άξονα περιστροφής του σώματος.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ο δίσκος του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Η ταχύτητα του κέντρου του Ο είναι υο. Το σημείο Α βρίσκεται στην περιφέρεια του δίσκου και το ΑΟ είναι οριζόντιο.

Η ταχύτητα του σημείου Α έχει μέτρο

Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2. Σώμα μάζας mA κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υΑ και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα μάζας mB=2mA. H μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο σωμάτων, η οποία παρατηρήθηκε κατά την κρούση, είναι:

Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
3. Υλικό σημείο Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α και κυκλικής συχνότητας ω. Η μέγιστη τιμή του μέτρου της ταχύτητάς του είναι υο και του μέτρου της επιτάχυνσής του είναι αο. Αν x, υ, α είναι τα μέτρα της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του Σ αντίστοιχα, τότε σε κάθε χρονική στιγμή ισχύει:
α. υ2=ω (Α2-x2). β. x2 = ω2022). γ. α2 = ω2022).
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος που διαδίδεται κατά μήκος του άξονα x΄x είναι:
y=0,4ημ2π(2t−0,5x) (S.I.)
Να βρείτε:
α. Το μήκος κύματος λ και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος υ.
Μονάδες 6
β. Τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου.
Μονάδες 6
γ. Τη διαφορά φάσης που παρουσιάζουν την ίδια χρονική στιγμή δύο σημεία του ελαστικού μέσου, τα οποία απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με 1,5 m.
Μονάδες 6
δ. Για τη χρονική στιγμή t1= 11/8 s να βρείτε την εξίσωση που περιγράφει το στιγμιότυπο του κύματος, και στη συνέχεια να το σχεδιάσετε.
(Το στιγμιότυπο του κύματος να σχεδιαστεί με στυλό ή μολύβι στο μιλιμετρέ).
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4ο
Στερεό Π μάζας Μ=10 kg αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R, όπου R=0,2 m όπως στο σχήμα. Η ροπή αδράνειας του στερεού Π ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Ι=ΜR2. Το στερεό Π περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα Ο΄Ο, που συμπίπτει με τον άξονά του. Το σώμα Σ μάζας m=20 kg κρέμεται από το ελεύθερο άκρο αβαρούς νήματος που είναι τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας R. Γύρω από το τμήμα του στερεού Π με ακτίνα 2R είναι τυλιγμένο πολλές φορές νήμα, στο ελεύθερο άκρο Α του οποίου μπορεί να ασκείται οριζόντια δύναμη F.

α. Να βρείτε το μέτρο της αρχικής δύναμης Fο που ασκείται στο ελεύθερο άκρο Α του νήματος, ώστε το σύστημα που εικονίζεται στο σχήμα να παραμένει ακίνητο.
Μονάδες 3
Τη χρονική στιγμή to=0 που το σύστημα του σχήματος είναι ακίνητο, αυξάνουμε τη δύναμη ακαριαία έτσι ώστε να γίνει F=115 N.
β. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος Σ.
Μονάδες 5
Για τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ έχει ανέλθει κατά h=2 m, να βρείτε:
γ. Το μέτρο της στροφορμής του στερεού Π ως προς τον άξονα περιστροφής του.
Μονάδες 6
δ. Τη μετατόπιση του σημείου Α από την αρχική του θέση.
Μονάδες 6
ε. Το ποσοστό του έργου της δύναμης F που μετατράπηκε σε κινητική ενέργεια του στερεού Π κατά τη μετατόπιση του σώματος Σ κατά h.
Μονάδες 5
Δίνεται g=10 m/s2.
Το συνολικό μήκος κάθε νήματος παραμένει σταθερό.


Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα σε pdf.
Δείτε σύντομες απαντήσεις, αλλά και κάποια σχόλια του συναδέλφου Βαγγέλη Κολτσάκη, κάνοντας κλικ εδώ.

Δύο πρώτα σχόλια:
  1. Τα θέματα θα τα χαρακτήριζα εύκολα, αλλά καλύτερα από τα περσινά. Κάτι είναι και αυτό.... Αποφύγαμε τα χειρότερα...
  2. Γιατί κύριοι της κεντρικής επιτροπής εξετάσεων, αποστέλλετε τα θέματα κωδικοποιημένα, ώστε να μην μπορούν να μετατραπούν σε Word από pdf; Κερδίζετε κάτι, όταν δυσκολεύεται τους συναδέλφους να τα χρησιμοποιήσουν;

Διαβάστε κάνοντας κλικ εδώ, ένα σχολιασμό πάνω στα λάθη των θεμάτων και στην περιπέτεια της βαθμολόγησής τους που μου έστειλαν οι συνάδελφοι:
Σταύρος Λέτης και Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας.

Διαβάστε ένα "εισαγωγικό" άρθρο για τις εξετάσεις κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Μπορείτε επίσης να δείτε και ένα τελικό σχολιασμό των θεμάτων και κάποιες προτάσεις κάνοντας κλικ εδώ.


54 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έχω την εντύπωση ότι φέτος οι επιδόσεις στην φυσική κατεύθυνσης θα είναι χαμηλότερες εξ, αιτίας του 2γ και του 4. Ποια η δική σας άποψη?

Ανώνυμος είπε...

Δείτε τις απαντήσεις που δίνει η ένωση μας στην ert. θα περίμενε κανείς να είναι πλήρεις και υποδειγματικές.Αντ' αυτού ομως...

stelk75 είπε...

Συμφωνω με τον ανωνυμο ότι η ενωση έδωσε λυσεις στο ποδι..τι να περιμενεις απο μια ένωση που δεν κάνει απολύτως τιποτα για να διασφαλισει τα επαγγελματικα δικαιώματα των φυσικών(εννοώ για τον ασεπ που πρέπει ένας φυσικός να αξιολογείται και σε χημεία βιολογία γεωλογία).

Τέλος πάντων όσον αφορά τις εξετάσεις η γνώμη μου είναι πως μετά τα περσινά χάλια θα περίμενε κενείς να άλλαζε κάτι φέτος,δυστυχώς δεν αξιολογήθηκαν σωστά οι διαβασμένοι μαθητές από τους μη , δεν υπήρχαν κλιμακούμενης δυσκολίας ερωτήματα-αν αξαιρέσει κανείς λίγο το 4 θέμα- και δυστυχώς δεν είδαμε σχεδόν καθόλου να χρειάζεται κριτική ικανότητα για τις απαντήσεις.
Για μένα ήταν απογοήτευση και πάλι..Βέβαια να μην είμαι και μηδενιστής δεν υπήρχαν ασάφειες και περίεργες μονάδες χωρίς αιτιολόγηση στο 2 θέμα.

Ανώνυμος είπε...

Τα θέματα αρκετά, κατά τη γνώμη μου, δυσκολότερα από πέρυσι - που σχεδόν δεν είχε Μηχανική στερεού - νομίζω ότι τα άριστα γραπτά (τα πάνω από 19 θάναι σαφώς λιγότερα)
Να επισημάνω ένα ανώδυνο λαθάκι στην ερώτηση γ του 3ου θέματος που ζητούσε τη διαφορά φάσης μεταξύ δυο σημείων την χρονική στιγμή t1 όταν είναι γνωστό ότι η εν λόγω διαφορά φάσης είναι ανεξάρτητη του χρόνου.
Μην νομίσετε ότι έγραψαν πολλοί το 4ο θέμα, αν και είχαν λύσει παρόμοια θέματα που φυσικά δεν είχε παρόμοια το σχολικό βιβλίο, αλλά τα ποικίλα άλλα. Για μια ακόμη φορά ο φούρναρης ψωνίζει ψωμί για το σπίτι του από τον απέναντι βιομηχανικό φούρνο, αφού στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς δεν στέλνει στα σχολεία κάποιο επιπλέον υποστηρικτικό υλικό με νέες ασκήσεις, προτάσεις μαθημάτων κ.ο.κ.
Καλή επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριες σας.

Σταύρος Πρωτογεράκης είπε...

Μια πρώτη εκτίμηση: Θεωρώ τα θέματα σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα των 2 τελευταίων ετών. Συμφωνώ ότι το Θέμα 2 ερ. 3 και το θέμα 4 θα δυσκόλεψαν αρκετούς μαθητές. Μερικές παρατηρήσεις:
Θέμα 1 ερ.2: Όταν α και x είναι (ταυτόχρονα) μηδέν έχουν ίδιο ή αντίθετο πρόσημο;
Θέμα 2 ερ 2 : Θα αξιολογηθεί ως απαραίτητη η αναφορά στο ΛΕΙΟ επίπεδο ώστε να είναι μονωμένο το σύστημα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ΑΔΟ απευθείας όπως στις διάφορες λύσεις που προτείνονται;
Θέμα 2 ερ3 : Γιατί η αλλαγή στον συμβολισμό του σχολικού βιβλίου (δείκτης 0 αντί max για τα πλάτη ταχύτητας και επιτάχυνσης); Επίσης πιστεύω πως η απόδειξη με χρήση της Αρχής Διατήρησης της Ενέργειας της ταλάντωσης είναι απλούστερη.
Θέμα 4 : Έπρεπε να αναφέρεται ότι και το άλλο νήμα (στον μεγάλο κύλινδρο) είναι αβαρές ώστε να είναι η δύναμη που ασκείται απ' αυτό στο στερεό ίση με την F.
Σ.Π.

Ανώνυμος είπε...

1.Σχετικά με το ερώτημα γ του 3ου θέματος:
Δεν διευκρινίζεται εάν η ζητούμενη διαφορά φάσης αναφέρεται σε χρονική στιγμή που το κύμα έχει φθάσει στα συγκεκριμένα σημεία,άρα Δφ=0 .Aν έχει φθάσει το κύμα στα σημεία αυτά Δφ=3/2 π rad .Συνεπώς όπως είναι διατυπωμένο το ερώτημα πρέπει να γίνει αναφορά από τον υποψήφιο και να γραφούν και οι δύο τιμές για την διαφορά φάσης.
2.Σχετικά με το 4ο θέμα έπρεπε να δοθεί ότι και το οριζόντιο νήμα είναι αβαρές και ΟΤΙ ΤΑ ΔΥΟ ΝΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ Π.
Ath.Fron

Ανώνυμος είπε...

Βέβαια όταν λέμε διαβασμένους μαθητές ενοούμε αυτούς οι οποίοι πάνε σε φροντιστήριο και ταυτόχρονα σε ιδιαίτερα και αποκλείουμε μαθητές οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα . Είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται , το κατα πόσον μαθητές οι οποίοι διδάσκονται ΜΟΝΟ στο σχολείο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν το ταβάνι του 15 . Σαν εκπαιδευτικός σε φροντιστήριο έχω την άποψη ότι τα θέματα ήταν απλά επειδή το επίπεδο των μαθητών βρίσκεται πολύ υψηλά .
Οι επιτροπές επιλογής θεμάτων δεν νομίζω πως πρέπει να έχουν μπούσουλα το υποκειμενικό αυτό κριτήριο .

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Μια συμπλήρωση για την διαφορά φάσης:
Αν το κύμα έχει φτάσει στο πρώτο σημείο, το οποίο έχει φάση π/2, αλλά όχι στο δεύτερο, ποια είναι η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο σημείων;
Λεπτομέρειες....

stelk75 είπε...

θα διαφωνησω με τους συναδελφους όσον αφορα την δυσκολια των θεμάτων, δεν πρέπει να έχουμε κριτήριο τα περσινα θέματα που ήταν απαράδεκτα.
Προφανως σε σχέση με τα περσινα ήταν δυσκολότερα αλλά πείτε μου ότι ένας απλά μέτριος μαθητής δεν έγραφε μέχρι το 3 θέμα σχεδόν εύκολα.Αν το 3 θέμα είναι θέμα αξιολόγησης φυσικής όπου κάποιος αν ξέρει απλά την εξίσωση του κύματος παίρνει 18 μονάδες χωρίς κόπο.Στο 4ο θέμα η διπλή τροχαλία έχει δουλευτεί από όλους και βέβαια έχει ξαναπέσει θέμα στις επαναληπτικές αν θυμάμαι καλά.
Απλά τονίζω ότι όλη τη χρονιά υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν πολύ και δυστυχώς δεν μπορούν να αξιολογηθούν σωστά, έτσι το βλέπω εγώ..

Ανώνυμος είπε...

Κατεβάστε τις απαντήσεις της ΕΕΦ από την αντίστοιχη ιστοσελίδα και δείτε πως οι συνάδελφοι που είχαν και το θράσσος να σχολιάσουν θέματα έχουν απαντήσει σ αυτά. Απλά αίσχος. Θα ντρεπόμουν ως φυσικός να αναρτήσω τέτοιες λύσεις πόσο μάλλον σαν ένωση φυσικών.

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Για τον τελευταίο ανώνυμο:
Αυτές... είναι λύσεις!!!!!
Σχόλια;
Θλίψη...

Νίκος Ανδρεάδης είπε...

Απολαύστε διατύπωση από την ένωση μας:

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
1) Η ταχύτητα του σημείου βγαίνει από το διανυσματικό άθροισμα των δύο ταχυτήτων.

Φαίνεται ότι στο μυαλό τους υπάρχουν μόνο τα λεφτά που βγάζουν από τα διάφορα πακέτα.

Για τα θέματα θα συμφωνήσω με το Διονύση, ότι αποφύγαμε τα "χειρότερα".

Ανώνυμος είπε...

12+1=13 υπογραφές για τη λύση των θεμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΦ, και ύστερα γκρινιάζετε για τα "εύκολα θέματα" που είχαν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές, σε συνθήκες άγχους και αγωνίας.
Δηλαδή τι κάνανε 12 άτομα, πτυχιούχοι Φυσικοί, από 2 ερωτήσεις ο καθένας;
Το πρώτο θέμα ποιός το ανέλαβε;
Μάλλον κάπου μετράνε οι υπογραφές σε τίποτε βιογραφικά, πιθανόν!

Βαγγέλης είπε...

Απάντηση μαθητή "φυσικώς αδυνάτων" στο θέμα 2 ερ.3: Σωστό το γ.Αιτιολόγηση:αντικαθιστά στη δοθείσα σχέση α=-ω2Αημ(ωt+φο), υο=ωΑ και υ=ωΑσυν2(ωt+φο)και μετά από πράξεις καταλήγει στην ημ2(ωt+φο)+συν2(ωt+φο)=1 που ισχύει πάντα άρα και η δοθείσα. Εσείς πως θα το βαθμολογούσατε; Εγώ το θεωρώ απολύτως σωστο μιας και το ερώτημα είναι πλήρως μαθηματικοποιημένο. Ποια είναι η γνώμη σας;

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπογράφω για ευνοήτους λόγους. Αλλά έχω άποψη:
Μου φαίνεται οτι διυλίζουμε τον κώνωπα. Καλά κάνετε και τονίζεται η λεπτομέρεια, αλλά εκείνο που μετράει για τους μαθητές είναι πώς θα βαθμολογήσουμε. Αν καθήσουμε να λάβουμε υπόψη όλα όσα επισημαίνετε, και πολλά απ' αυτά στη βιασύνη και την τύρβη των ημερών δεν τα έχω σκεφτεί, τότε να δούμε σε ποιον θα βάλουμε 100. Αν πάλι θέλουμε να βγάλουμε τα απωθημένα μας, πάλι καλώς, αλλιώς δεν θα είμαστε "βαρεμένοι" Φυσικοί:-) Εγώ τι διαπίστωσα: Οι συνταγές δουλεύουν μια χαρά. Μερικά πάθανε ότι και ο σκύλος του Παβλώφ. Μόλις είδανε ποσοστό ενέργειας αμέσως είπανε (ΔΚ/Καρχ).100%. Αλήθεια σας λέω, το άκουσα με τα αυτιά μου από μαθητή μου. Τα παιδιά, όσα ήταν πονηρά "άκουσαν" από το διπλανό στο 2ο (3) οτι σωστό είναι το (γ) και μετά καθίσαν με την ησυχία τους να το αποδείξουν. Πολλοί το κατάφεραν. Οι "τίμιοι" και οι "δειλοί" κάθισαν σαν βλάκες και προσπαθούσαν με τη μέθοδο "δοκιμή και σφάλμα" να βρούνε το σωστό. Αν το κάνανε αυτό, φάγανε καμιά ώρα (δεν είναι δα και σαϊνια, σαν εμάς στις πράξεις, που τις κάνουμε στην με την ησυχία του γραφείου μας) και μετά πού καιρός γι' άλλα. Επήλθε και η κόπωση. Θεωρώ το συγκεκριμένο θέμα ανεπιτρεπτο και απορριπτέο, για τους παραπάνω λόγους. ΔΕΝ βάζεις θέματα που βγαίνουν με αυτή τη μέθοδο.
Για τ' άλλα: Είδατε πουθενά διπλή τροχαλία στο Βιβλίο; Στο σχολειό σας κάνατε ή προλάβατε να κάνετε και τέτοιες τροχαλίες; Γιατί δεν βάζανε και μια τριπλή τροχαλία, να δέσει το γλυκό, μια χαρά άσκηση θα ήτανε. Οι μαθητές μου που βρήκα στο δρόμο μου είπανε οτι τρομάξανε με το σχήμα και μόνο που το είδαν. Κάποιοι είχαν κάνει στο φροντιστήριο παρόμοιο. Αν θεωρείται οτι κάθε χρόνο θα πρέπει να βάζουμε και πιο δύσκολα επειδή τα φροντιστήρια και τα βοηθήματα βάζουνε, μέσα στον ανταγωνισμό τους όλο και δυσκολότερες ασκήσεις, τότε θα φτάσουμε στο σημείο να εκτός από διπλές και τριπλές να βάζουμε και κανένα-δυο ελατήρια και καμμια ράβδο που καθώς ανεβαίνει το σώμα τη χτυπάει, να βάλουμε και κρούση με στερεο:-) Αστεία πράματα: Τι θέλει να αποδείξει η Επιτροπή; Να ξεχωρίσει τους καλούς; Ωραία, και ποιος είναι καλός; Αυτός που λύνει όλο και πιο άσχετα με τη διδακτέα και διδαχθείσα θέματα; Και να σκεφτείς αυτοί οι καλοί δεν ξέρουν τι είναι σημαίνει E=Δm.c^2, η διασημότερη εξίσωση του 20ου αιώνα, γιατί τη Φυσική Γενικής την έχουνε χεσμένη, ως ενδοσχολικό, και τραλαλα. Δείτε τα θέματα τις πρώτες χρονιές του συστήματος Αρσένη-Ευθυμίου-Γιαννάκου. Έχουν καμιά σχέση με το 4ο φέτος; (Εξαίρεση το 2005 που κάποιοι βγάλανε τ' απωθημένα τους στους μαθητές). Αντε να μην πω. Έχω πάθει τέτοια overdose από Ασκήσεις Στερεού, που θέλω αποτοξίνωση. Επειγόντως...

Thodoris είπε...

Καλησπέρα σε όλους,
κατά τη γνώμη μου τα θέματα ήταν φτιαγμένα για να πετύχουν δύο στόχους: 1) Να φτάνεις εύκολα στο 60 ώστε να εξασφαλείσουμε το 50 και εξηγώ: 25 από 1ο και 16 από 2ο και 18 από 3ο και 03 από 2γ με την κλασική αντιγραφή 2) Να ξεπερνάς δύσκολα το 90 ώστε να ξεμπουκόσουν οι υψηλόβαθμες σχολές. Ως προς αυτά τα δύο, η αποστολή εξετελέσθει. Συγχαρητήρια κύριοι επιστήμονες....
Πάμε τώρα στην ουσία: 1) Ποιο μεγάλο εύρος της ύλης κάλυπταν ρε παιδιά; 3 από τις 4 πολλαπλής επιλογής ήταν από ταλαντώσεις και επειδή δεν έφθανε μπήκε το ανεκδιήγητο 2γ για να δέσει το γλυκό... Οπτική δεν εξετάζεται ποτέ;;; Αν είναι έτσι να το ξέρω, γιατί όταν τη διδάσκω με κουράζει πιο πολύ από όλα...
2) Άλλη μια άσκηση στα κύματα ΠΑΤΑΤΑ. Ξερά και σκέτα μαθηματικά..
Κάτσε τώρα εσύ Διονύση να αναρτήσεις θέματα στα κύματα που περιέχουν έννοιες φυσικής... Αντικαταστάσεις και συγκρίσεις θέλουμε...Αααα, επειδή προέκυψε και το μιλιμετρέ ρίξε και ένα στιγμιότυπο...(τουλάχιστον αυτό έχει ΦΥΣΙΚΗ) Ποιος είπε πεδίο ορισμού του χ από μείον άπειρο μέχρι 5,5m; Ρε τρελλοί είστε; Μια εξισωσούλα φτάνει...
3) Το θέμα 2γ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ. Νομίζω ότι ήταν εξετάσεις ΦΥΣΙΚΗΣ και όχι μαθηματικών μετασχηματισμών.
ΠΟΙΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ;;; αυτού του ερωτήματος, που θα κρίνει (ως προς τα 6 μόρια της αιτιολόγησς) ποιος θα μπει στις περιζήτητες σχολές. Δηλαδή κύριοι ΑΝΩΝΥΜΟΙ ανευθυνο-υπεύθυνοι της επιτροπής, αυτό ζητάμε από τα παιδιά να μάθουν στη ΦΥΣΙΚΗ, ή μήπως ΤΟΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ έχετε εσείς; Είδα την προτεινόμενη λύση με την τριγωνομετρία και δεν πίστευα στα μάτια μου... Αυτά έκανα σα μαθητής το 1982-83, εκεί εξαντλείτε η εξεταστική σας ικανότητα; Προτείνω 3 διαφορετικές λύσεις από αυτή που προτείνει η κεντρική επιτροπή (πω-πω τι βαρύγδουπο ακούγεται):
Α) αποκλείουμε τις δύο πρώτες σχέσεις λόγω μονάδων και επιβεβαιώνουμε ότι στην τρίτη οι μονάδες είναι συμβατές (εδώ έχουμε και λίγο Φυσική)
Β) Βγάζουμε από ΑΔΕτ ότι: υ(0)^2=υ^2+ω^2χ^2 και αντικαθιστούμε το χ από α=-ω^2χ, οπότε και καταλήγουμε στη δοθείσα
Γ)Ξεκινάω από τη δοθείσα σχέση και αντικαθιστώ: υ^2=ω^2(Α^2-χ^2) και το χ από α=-ω^2χ, οπότε καταλήγω στο τρομερό: 1=1.....τόση ΦΥΣΙΚΗ δεν την αντέχω
Εμείς όταν βάζουμε θέματα ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ και ο καθένας έχει πρόσβαση σε αυτά και δυνατότητα να μας κρίνει ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ. Η επιτροπή όμως πίσω από την ΑΝΩΝΥΜΙΑ κάνει τη δουλειά της...
4) Το 4ο δεν ήταν κακό συνολικά, είχε ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΡΙΩΝ. Όλη η ΦΥΣΙΚΗ στην άσκηση ήταν τα 3 πρώτα ερωτήματα που έπαιρναν μόλις 14 μόρια. Το (δ) έβγαινε και με στοιχειώδη γεωμετρία...
Απόδειξη στη σχέση α=α(γων)R προφανώς ΚΑΙ ΔΕΝ θα ζητηθεί...Τρελλοί είμαστε;;Γιατί αυτή η εμονή με τα ποσοστά; Δεν θα ήταν καλύτερα να ζητηθεί να επιβεβαιωθεί η ΑΔΕ για τη συγκεκριμένη μετατόπιση;
Εκτιμώ ότι 90+ θα έχουμε σαφώς λιγότερα από το 2007(αν και τότε η οπτική χαράτσωσε) και σίγουρα το 2008. Η ΦΥΣΙΚΗ είτε αρέσει είτε όχι ΔΕΝ είναι ούτε Βιολογία, ούτε Χημεία. Τι να κάνουμε!!! Το εύρος θεμάτων που προσεγγίζει είναι πολύ μεγαλύτερο, άρα και ο βαθμός δυσκολίας κατανόησης από τους μαθητές μεγαλύτερος. Τα παιδιά ΔΕΝ προλαβαίνουν να εμβαθύνουν και χάνονται σε απλά, όπως ότι ο κύλινδρος διπλάσιας ακτίνας για περιστροφή ίδιας γωνίας θα ξεδιπλώσει διπλάσιο μήκος νήματος..
Άντε και του χρόνου...
Υ.Γ: Τις λύσεις της ΕΕΦ δεν τις βρήκα, αλλά η επιστημονική πληρότητα αντικατοπτρίζεται στο βιβλίο της Β' Λυκείου...
Γιατί όταν ακούω ΕΕΦ στο μυαλό μου έρχεται η παροιμία: "όπου γάμος και χαρά η Βασίλω πρώτη..."
Θοδωρής Παπασγουρίδης

Κρυμμένος στην ανωνυμία είπε...

Δυστυχώς, όσο ο Διονύσης επιτρέπει ανώνυμα σχόλια, στους "ανώνυμους" θα απαντώ ανώνυμα:
1. Γράφει ο "Ανώνυμος": "..Είδατε πουθενά διπλή τροχαλία στο Βιβλίο;..."
ΝΑΙ, στη σελίδα 114. Καλό είναι να διαβάζουμε (και να ξαναδιαβάζουμε) ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, όχι μόνον (ή κυρίως) τα εξωσχολικά, για να μην καταντήσουμε και οι ίδιοι Pavlov's dogs.
2. Γράφει ο "Ανώνυμος": "..Είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, το κατά πόσον μαθητές οι οποίοι διδάσκονται ΜΟΝΟ στο σχολείο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν το ταβάνι του 15 ...."
Το συζητήσαμε το θέμα, πέρυσι, τέτοιον καιρό πάλι, εδώ, αλλά η ανάγκη για συμπλήρωση του εισοδήματος είναι ακόμη μεγάλη.
3. Γράφει ο "Ανώνυμος": "...γιατί τη Φυσική Γενικής την έχουνε χεσμένη..."
Κι εμείς, ΟΛΟΙ. Σχολίασε κανείς το αντίστοιχο post του Διονύση για τη Φυσική Γ.Π. ή μας ενδιαφέρει μόνο η κατεύθυνσης?
4. Κατά τα άλλα, ΟΛΑ τα παραπάνω ανώνυμα σχόλια έχουν πολύ δίκιο, αλλά γιατί να είναι ανώνυμα?
5. Και μια άλλη απάντηση στο ερώτημα 3γ, η οποία, αφού δεν είναι Λανθασμένη, θα πρέπει να θεωρηθεί ΣΩΣΤΗ: επιλέγουμε 2 σημεία τα οποία δεν έχουν αρχίσει ακόμη να ταλαντώνονται. Καθένα τους λοιπόν έχει μηδενική φάση, άρα μεταξύ τους έχουν διαφορά φάσης ΜΗΔΕΝ. Αν μπορείτε, βάλτε μου μηδέν!!!
6. Και μια άλλη απορία: Γιατί το στιγμιότυπο να ξεκινά από τη θέση x=0 και να τελειώνει στη θέση x=+5,5? Πού στο καλό είναι τελικά αυτή η πηγή? Κι αν είναι στη x=0, το υλικό σημείο στη θέση x=0-dx (δηλ. αμέσως πριν τη x=0, πώς και δεν "αισθάνεται τη διαταραχή, όταν το διπλανό του έχει μετακινηθεί κατά 40cm? Θυμίζω ότι σύμφωνα με την εκφώνηση "το κύμα διαδίδεται κατά μήκος του άξονα x΄x"...
7. Κι άλλες απορίες: Το μιλλιμετρέ είναι ουσιαστικό ή επίθετο? Και τι σημαίνει χιλιοστομετρικό?
8. Υπενθύμιση προς την επιτροπή του 2010: η μετατόπιση είναι διάνυσμα, άλλο πράγμα είναι η μετατόπιση και άλλο το μήκος της διαδρομής.
9. Τελικά ήταν τα πιο πρόχειρα θέματα των πολλών τελευταίων ετών.
10. Merde...

Ανώνυμος είπε...

Ανωνύμως στον ανώνυμο: Αν θεωρείς οτι το παράδειγμα της σελίδας 114 είναι η διπλή τροχαλία που λέω, έχεις δίκιο. Να σκεφτείς οτι το α ερώτημα που είναι παρόμοιο του δώσανε 3 μόρια (!). Τόσο το εκτιμούνε το βιβλίο. Διπλή με διπλή έχει διαφορά. Όπως και απλή με απλή επίσης: Βλ. τι διαφορά εχει η τροχαλία με σταθερό άξονα από την κινούμενη. Αλλά, αν κατάλαβες, απ' όλο το πνεύμα της τοποθέτησης μου, διπλές τροχαλίες που να στρίβουν και να ανεβαίνουν με επιτάχυνση και σκοινιά γύρω-γύρω και που ξετυλίγονται, ωραία θέματα για πωρωμένους για ασκήσεις, αν εσύ είσαι τόσο καλός και οι μαθητές σου τόσο σαϊνια που τα πιάνουν όλ' αυτά στον αέρα, εγώ, συγγνώμη, τα πιάνω λίγο, και οι δικοί μου μαθητές μάλλον καθόλου ή επιφανειακά. Και έχω και "καλούς" μαθητές που μέσα στην σκοτούρα τους κάνανε λάθος και βάλανε ανάποδα τις ακτίνες(!) και βγάλανε οτι το σκοινί ξετυλίγεται 1 m, το μισό αντί το διπλάσιο, δεν είχαν τον χρόνο να σκεφτούν Φυσική, ούτε καν πρακτικά, λογαριασμούς κάνανε, τιποτ' άλλο. Άλλοι πάλι μου είπανε οτι αντί να βρούνε την ταχύτητα του σημείου Α στο 2ο βρήκανε του Ο, που τους τη δίνει(!), γιατί; Από σκοτούρα, άγχος και αφηρημάδα. Αυτά δε μετράνε όμως. ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Τίποτα: Απλά βλέπεις το γραπτό και το "σφάζεις". Αν αυτοί είναι χαζοί, τότε κι εγώ είμαι χαζός. Και δες το απ' την μεριά τους, σε παρακαλώ. Το Στερεό Σώμα είναι το δυσκολότερο της Μηχανικής, εντάξει; Το είχες μήπως κάνει σαν υποψήφιος; Εγώ ούτε στο Πανεπιστήμιο το έκανα, γιατί βέβαια τότε μαθαίναμε Στατιστική Φυσική και Κβαντική (δε λέω ωραία Φυσική)και άλλα επίσης ωραία, αλλά ποτέ μου δεν έκανα τόσες ασκήσεις από ενα κεφάλαιο, όσες είμαι αναγκασμένος, από το στυλ των εξετάσεων να κάνω. Το μόνο που είχα μάθει απ' αυτό είναι οι βασικές έννοιες και λίγο νόμους, και το έμαθα σαν καθηγητής (αν το έμαθα). Θυμάσαι το 2ο θέμα του 2005; Γιατί κλάψανε μανούλες; Ήταν μήπως εκτός βιβλίου η Αρχή ανεξαρτησίας; Το είχε κάνει κανένας φροντιστής; Όχι, βέβαια. Γιατί; Αγνωστο. Μετά απ' αυτό, όλοι, φροντιστές και βοηθήματα ξεσκιστήκανε σε Α.Α.Κ. Κι έτσι σιγά-σιγά θα το μάθουμε/ουνε όλοι. Του χρόνου θα γεμίσουμε διπλές τροχαλίες. Καλό, δε λέω, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο; Μήπως χάνουμε το δάσος; Και μην νομίσεις οτι είμαι κανένας νέος καθηγητής, εντάξει; Αν σ' αρέσει τόσο το στερεό και παθαίνεις με τέτοια, βρες μου σε παρακαλώ την γωνιακή ταχύτητα που θα έχει μια ράβδος με άρθρωση σε άλλη ράβδο που στηρίζεται με μια άρθρωση στο τοίχο, όταν η πρώτη ράβδος φτάσει στο κατώτατο σημείο της. Ράβδους δεν έχει το βιβλίο; Μια χαρά θέμα είναι. Να το βάλουνε. Μπορεί αν θέλεις να το κάνεις και πιο δύσκολο, βάζοντας και ένα ελατήριο. Ελατήρια δεν έχει το βιβλίο;
Περί ανωνυμίας: Τι να κάνουμε, συνάδελφε, είμαστε αναγκασμένοι να "σφάξουμε" σε Βαθμολογικά Κέντρα. Δυστυχώς...

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνούμε.
Και ίσως και επαυξάνω.
Δεν μπορώ όμως να χωνέψω (αν και το καταλαβαίνω) γιατί να μην μπορούμε να εκφράζουμε την επιστημονική μας άποψη επώνυμα και -συγχρόνως- να εκτελούμε το "έργο" που η υπηρεσία μας έχει αναθέσει ως Δ.Υ..
Καλή συνέχεια...

Ανώνυμος είπε...

Ενδιαφέρον θα είχε να βρούμε τις παρόμοιες ασκήσεις στα διάφορα βοηθήματα (που δίνουν τον ρυθμό στις εξετάσεις)
Το σχολικό τίποτε βέβαια.
Βρήκατε κάτι που να πλησιάζει αρκετά αρκετά στο 4ο θέμα;
Αυτό δεν σημαίνει ότι όσα παιδιά έκαναν παρόμοιες ασκήσεις από τα βοηθήματα έλυσαν την συγκεκριμένη άσκηση. Νομίζω αν στο σχέδιο φαινόταν ο άξονας της περιστροφής και τα στηριγματα του, όπως ο μηχανισμός στα πηγάδια, να έδιεχνε πιο απλή η άσκηση. Στο μεταξύ τι κερδίζει κάποιος με αυτόν τον μηχανισμό ανύψωσης του βάρους;
Οι εξισώσεις στο 2,γ όλοι βλέπω συμφωνούμε άχρηστο και κοπιαστικό.
Ενας λόγος που φτάσαμε εδώ, όπως γράφεται και σε σχόλιο παραπάνω, είναι ότι ειδικά με τη μηχανική του στερεού δεν ξέρει κανείς μέχρι που να φτάσει.
Είναι και τα λίγα σχετικά κεφάλαια, όλα σχεδόν δύσκολα, που δημιουργούν το πρόβλημα.

Νεκτάριος Μαυρογιαννάκης είπε...

Ζητώ συγνώμη για την ανωνυμία μου από τους συναδέλφους και τον κύριο Μάργαρη. Έγινε μέσα στον εκνευρισμό μου χθες το απόγευμα. Το σχόλιο:
"Κατεβάστε τις απαντήσεις της ΕΕΦ από την αντίστοιχη ιστοσελίδα και δείτε πως οι συνάδελφοι που είχαν και το θράσσος να σχολιάσουν θέματα έχουν απαντήσει σ αυτά. Απλά αίσχος. Θα ντρεπόμουν ως φυσικός να αναρτήσω τέτοιες λύσεις πόσο μάλλον σαν ένωση φυσικών."

Ανώνυμος είπε...

Για τον κ.Θοδωρη και για τους αλλους κυριους που..απ΄΄οτι καταλαβα εχουν καποιο προβλημα με τα μαθηματικα .Κατ΄΄αρχας πρεπει να συμφωνησουμε ολοι για την μεγαλη συμβολη των Μαθηματικων στη Φυσικη.Νομιζω οτι ολα σχεδον τα προβληματα της Φυσικης με Μαθηματικα λυνονται.Τι προτιματε π.χ. η ταχυτητα στην ταλαντωση να αποστηθιζεται σαν τυπος ,οπως γινεται μεχρι τωρα στο Σχολειο η να προκυπτει απο μια παραγωγιση τησ απομακρυνσης΄΄ και πολα αλλα.Μη λεμε λοιπον ...στεγνα Μαθηματικα ..διοτι απο την αλλη μερια ειχα μαθητη που του ειχαν μαθει οι Φυσικοι 3 σελιδες ..γιατι και πως θα χρησιμοποιεισει τον Ν.Νευτωνα ..και περιμεναν να γραψει στις εξετασεις....καπου χρυση  τομη βρε παιδια..[ΔΚ-Μαθηματικος0

Thodoris είπε...

Προς το μαθηματικό Δ.Κ:
Αν διαβάσεις με περισσότερη ψχραιμία αυτά που γράφω θα καταλάβεις καλύτερα για ποιο λόγο διαμαρτύρομαι.
Όσο για τα περί προβλήματος που έχω με τα μαθηματικά ουδέν σχόλιο...
Στην ηλικία μας, εγώ είμαι 43, αυτά μου φαίνονται φαιδρά...
Επίσης αυτά που λέω τα υπογράφω με όνομα αλλά και επίθετο...

Παπαδάκης Γιάννης είπε...

Ως προς την φύση των θεμάτων:
Πρέπει να ειδωθούν από δύο ξεχωριστές οπτικές γωνίες, σαν θέματα προαγωγικών εξετάσεων, δηλαδή σαν θέματα πιστοποίησης γνώσης (ενός τμήματος) της φυσικής και σαν θέματα διαγωνισμού κατάταξης προς κατάληψη ορισμένου αριθμού θέσεων. Δεν είναι θέματα ενός και μόνο διαγωνισμού.

Ως προς την δυσκολία τους:
Τι χαρακτηριζει τα θέματα αυτά σαν εύκολα ή δύσκολα; Το οτι διαπραγματεύονται γνωστά θέματα δεν τα κάνει από μόνα τους εύκολα; Το ότι διαπραγματεύονται τα πιο δυσνόητα θέματα της δοσμένης ύλης δεν τα κάνει εξ ορισμού δύσκολα;
Πως με τόση ευκολία, τα χαρακτηρίζουν συνάδελφοι το ένα ή το άλλο; Επειδή είναι δουλεμένα; Μπορείτε να μου βρείτε μετά απο 32 φορές που έχουν μπει θέματα από 81 σελίδες φυσικής (τόσες είναι) αδούλευτα θέματα;

Παπαδάκης Γιάννης - φυσικός

Ανώνυμος είπε...

Στο τρίτο θέμα πως θα βαθμολογούσατε ένα γραπτό που έχει σχεδιάσει μόνο ένα μήκος κύματος με σωστές βέβαια τις συντεταγμένες; (η τεμπελιά του ευφυούς)
ή άλλο το οποίο να ξεπερνά το σημείο x=5,5m;
Μας ενδιαφέρει η διάδοση; είναι δεδομένο ότι ο χρόνος t στην εξίσωση μετρά από την έναρξη της διάδοσης; Πως προκύπτει από την εκφώνηση;

stelk75 είπε...

Προς τον συνάδελφο Παπαδάκη Γιάννη, εξαρχής είπα πως θα περίμενε κανείς τα θέματα να μην είναι σαν τα περσινά και πως δεν πρέπει να έχουμε ως κριτήριο εκείνη τη χρονιά.
Ολοι μας αναδείξαμε πως τα φετινά θέματα είχαν μια προχειρότητα και πολλά εκφραστικά λάθη - και για μένα τα πιο χοντρά είναι στο 3γ που δεν αναφέρεται ότι η χρονική στιγμή t είναι μια στιγμή που έχουν ενεργοποιηθεί και τα δύο υλικά σημεία και στο 4ο που αναφέρεται στην μετατόπιση του ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΎ σημείου Α (αφού το νήμα είναι αβαρές)-και φυσικά αν ήταν εύκολα η όχι θα φανεί.
Αναγνωρίζω την αγωνία και το άγχος των μαθητών-ΦΑΝΤΆΖΟΜΑΙ ΌΛΟΙ ΜΑΣ-καθώς και την αγωνία κάποιων να μην μείνουν άδειες οι περιφερειακές σχολές, αλλά συνέδελφε δεν μπορώ να δεχτώ ότι τα θέματα αξιολογούν αυτούς που έχουν μάθει φυσική με αυτούς που αποστηθίζουν τύπους (ειδικά στο 3ο θέμα ήταν φανερό ότι χαρίζανε μονάδες)και η ανησυχία μου είναι ότι δεν αλλάζει κάτι.Επιτέλους τι είδους αξιολόγηση θέλουμε?

karxri είπε...

ΕΕΦ ... το μεγαλείο σου.
Μετα το "Δελτίο τύπου και οι λύσεις για την φυσική κατεύθυνσης" που είναι διατυπωμένο σε ... υπέροχα ελληνικά, μετά τη γενική κατακραυγή για τις απαντήσεις που έδωσε στα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στη φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στις 25/05/2009, η ΕΕΦ ( Ένωση Ελλήνων Φυσικών) επανήλθε με νέα «βερσιόν» στην ΕΡΤ, αφού εν τω μεταξύ κατάργησε το λινκ από το http://eef.gr/.
Δείτε μια συγκριτική παρουσίαση των δύο εγγράφων.
http://karxri.blogspot.com/2009/05/2009_27.html
ή
http://www.scribd.com/doc/15847511/-

(Καλού κακού μπορεί ένα λεξοτανίλ να είναι χρήσιμο).

Ανώνυμος είπε...

Ευάγγελος Κουντούρης λέει
Μάϊος 27th, 2009 στις 1:44 μ.μ. e
Παρατηρήσεις για τα θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης

Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων Φυσικής Κατεύθυνσης είναι, συνολικά, πολύ καλά, διότι είναι σαφή, έχουν το χαρακτηριστικό της αντικειμενικότητας, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και, σε ικανοποιητικό βαθμό, δίνουν τη δυνατότητα διάκρισης των υποψηφίων ανάλογα με τις δυνατότητές τους, αλλά …
1. Στην ερώτηση 2 του 1ου θέματος υπάρχει, μικρή, ένσταση, για το “πάντα”, (τι ισχύει όταν το ένα εκ των δύο μεγεθών είναι μηδέν;), αλλά αυτό, μάλλον, δεν απασχόλησε τους υποψηφίους
2. Παρ’ όλο που “έτσι συνηθίζεται” κάποια στιγμή θα πρέπει, στο 2ο θέμα:
 να ζητηθεί, όπως προβλέπεται, και εργαστηριακή δραστηριότητα
 να πάψει να ζητείται (και να βαθμολογείται) πρώτο αυτό που λογικά έπεται και δεύτερο αυτό που λογικά και προηγείται και δείχνει γνώσεις Φυσικής, ώστε να μην “ κερδίζει ” κάποιος μονάδες απαντώντας στην τύχη, ή, το πλέον άδικο, να “χάνει” μονάδες κάποιος που αιτιολόγησε σωστά, άρα γνωρίζει το θέμα, και εκ παραδρομής έγραψε δίπλα στον αριθμό λάθος γράμμα.
Η ερώτηση μπορεί να έχει τη διατύπωση(“πακέτο” ): να επιλέξετε, αιτιολογημένα, τη σωστή απάντηση.
3. Παρ’ όλο που “έτσι συνηθίζεται”, θα διευκόλυνε και τους υποψηφίους και τους βαθμολογητές να διευκρινιζόταν στην εκφώνηση του 3ου θέματος ότι η πηγή βρίσκεται στη θέση μηδέν και αρχίζει να λειτουργεί τη χρονική μηδέν.
4. Στην εκφώνηση της ερώτησης α του 3ου θέματος δίδονται και τα σύμβολα των ζητουμένων μεγεθών. Γιατί δεν γίνεται το ίδιο και στις ερωτήσεις β και γ;
5. Στην εκφώνηση της ερώτησης γ του 3ου θέματος δεν διευκρίζεαι ποιο σημείο προηγείται. Πρέπει επομένως να δοθεί διπλή απάντηση; (Κανονικά η σχέση Δφ=…, που υπάρχει στις ενδεικτικές λύσεις της ΚΕΓΕ χρειάζεται απόδειξη, διότι δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο. Κανονικά, επίσης, θα πρέπει να γίνει δεκτή η λύση, με απλή μέθοδο των τριών, με βάση τη λεζάντα του σχ. 2.8 του σχολικού βιβλίου).
6. Το στιγμιότυπο του κύματος που ζητείται να σχεδιαστεί στην ερώτηση δ του 3ου θέματος, είναι ελλιπώς σχεδιασμένο στο σχ. 2.8 του σχολικού βιβλίου (σελ. 48) και “συγκρούεται” με τον (σωστό) ορισμό που υπάρχει ακριβώς δίπλα του.
Το στιγμιότυπο δείχνει τις θέσεις όλων των σημείων του μέσου διάδοσης του κύματος (είτε δηλαδή έχει φτάσει εκεί το κύμα είτε όχι) σε μια χρονική στιγμή. Άρα τα σημεία στα οποία έχει φτάσει το κύμα πρέπει να σχεδιαστούν εκεί που βρίσκονται και τα υπόλοιπα (για πρακτικούς λόγους τα πρώτα απ’ αυτά) στην αρχική τους θέση (σαν να “τραβάμε φωτογραφία” του μέσου).
Επομένως, στο σχολικό βιβλίο, το στιγμιότυπο έπρεπε να έχει ένα ακόμα (μπλε) οριζόντιο τμήμα (και η, μαύρη, γραμμή του άξονα, θα μπορούσε να λείπει τελείως).
Ίσως, αυτό το σχήμα στο σχολικό βιβλίο, να “παρέσυρε” την ΚΕΓΕ η οποία στις ενδεικτικές της απαντήσεις “σταματάει” το σχέδιο του στιγμιότυπου νωρίτερα απο εκεί, που κατά την άποψή μου, πρέπει.
Πιθανόν, για τον ίδιο λόγο, είναι ελλιπές και το σχέδιο που δίνει η επιτροπή της ΕΕΦ στις λύσεις της (όπως και άλλοι στο διαδίκτυο).
7. Στο 4ο θέμα, παρ’ όλο που “έτσι συνηθίζεται” υπάρχει, μικρή, ένσταση, για το “ακαριαία”, διότι, πρακτικά, και “εξωπραγματικό” είναι και “ρίσκο” να σπάσει το νήμα υπάρχει.

Κάθε άποψη, θετική η (κατά προτίμηση) αρνητική, στα προηγούμενα επιθυμητή.

Βαγγέλης Κουντούρης
Συνεργάτης ΕΚΦΕ Αγίων Αναργύρων Αθήνας
τ. Ειδικός Γραμματέας της ΕΕΦ

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Αγαπητοί φίλοι.
Ας μιλήσουμε για τις εξετάσεις.
Μπορείτε να διαβάσετε ένα άρθρο (προετοιμασίας...)
http://sxoleiof.blogspot.com/

Ανώνυμος είπε...

Να ρωτήσω κάτι: Εγώ στο 4ο θέμα βρήκα την επιτάχυνση ως εξής:
Στ=Ι.αγ. Πήρα όλο το σύστημα των σωμάτων σαν ένα. Άρα: F.2R-mg.R=(MR^2+mR^2).αγ. Και μετά βρήκα την αcm=αγ.R. Βγήκε αcm=1 m/s^2. Κάποιοι καθηγητές μου είπαν οτι είναι λάθος τρόπος. Γιατί όμως βγαίνει σωστό αποτέλεσμα; Θα το κόψουν όλο;

Βαγγέλης Κολτσάκης είπε...

Θεώρησες ότι έχεις 1 στερεό, πήρες τη ροπή αδράνειάς του ως προς τον άξονα περιστροφής (παραμένει σταθερή), πήρες τις ροπές όλων των εξωτερικών δυνάμεων (σταθερή ποσότητα) και εφάρμοσες το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για τη στροφική κίνηση.
Μια χαρά φαίνεται!
------------------------------------
Εγώ, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, αν στη λύση του ο μαθητής έδειχνε ότι καταλαβαίνει τι κάνει, θα του 'δινα (ή, σωστότερα, θα έπαιρνε) όλα τα μόρια.
Εσείς???

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Λυπάμαι αγαπητέ υποψήφιε.
Και λυπάμαι πραγματικά γιατί δεν φταις εσύ. Φταίνε αυτοί που σου είπαν να το κάνεις.
Δυστυχώς η απάντησή σου είναι λάθος.
Ξέρω- ξέρω βγάζει σωστό αποτέλεσμα, αλλά με την βοήθεια ενός λάθους, στον υπολογισμό της ροπής αδράνειας!!!
Έχω στα σκαριά μια ανάρτηση πάνω στο θέμα, γιατί το είδα στο Βαθμολογικό. Μόλις βρω ευκαιρία θα το αναρτήσω.
Βέβαια το ερώτημα πιάνει 5 μόρια και δεν πρόκειται να τα χάσεις όλα. Ίσως ... να μην χάσεις και τίποτα... Ελλάδα είναι εδώ.

Βαγγέλης Κολτσάκης είπε...

Διονύση, εννοείς το ότι μεταβάλλεται η απόσταση της m από τον άξονα περιστροφής?
Η ανάρτησή σου θα έχει ενδιαφέρον!
Να δούμε επιτέλους πότε θα "τα μάθουμε" αυτά τα στερεά!

Σταύρος Πρωτογεράκης είπε...

Διονύση,
περιμένω κι εγώ με αγωνία την ανάρτηση. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο η μετακίνηση του σώματος γιατί δεν παίρνουμε ποτέ υπόψη το μήκος του (αβαρούς) νήματος. Να θυμίσω ότι σε παλαιότερη ανάρτηση του Θοδωρή για το Doppler με ανάκλαση σε εμπόδιο πάλι χρησιμοποιούσαμε μια μέθοδο που δίνει το σωστό αποτέλεσμα, χωρίς βέβαια απόδειξη της ορθότητάς της. Είχε μάλιστα προκύψει σχετική διαφωνία. Στην περίπτωση διπλής τροχαλίας όπου σε διαφορετικές αποστάσεις από τον άξονα εξαρτώνται μέσω αβαρών νημάτων δύο σώματα ίσου βάρους, το "προς τα πού θα κινηθεί το σύστημα" απαντιέται εύκολα με τη θεώρηση του Ιολ και με αρκετό κόπο με αναλυτική προσέγγιση μέσω τριών εξισώσεων για τον 2ο νόμο του Νεύτωνα (ήταν 2ο θέμα σε πανελλαδικές,...δεν θυμάμαι πότε).
Μην την καθυστερήσεις την ανάρτηση!
Φιλικά, Σ.Π.

Ανώνυμος είπε...

Σας παρακαλώ απαντείστε μου γρήγορα γιατί έχω αγωνία. Εγώ σκέφτηκα οτι αν το σώμα είναι επάνω δηλαδή όταν φτάσει επάνω θα έχει ροπή αδράνειας Iολ=MR^2+m^2. Αφού είναι σταθερή η αγ, έτσι δεν είναι γιατί να μην ισχύει και σε άλλες θέσεις του σώματος το ίδιο αγ;

Βαγγέλης Κολτσάκης είπε...

Αγαπητέ υποψήφιε, το έγραψες στο γραπτό σου αυτό που αναφέρεις?

Αλλά. φοβάμαι πως όποιες απαντήσεις και να πάρεις εδώ, η αγωνία σου θα διαρκέσει ως την ανακοίνωση των βαθμολογιών.

Ανώνυμος είπε...

Οχι γιατί απλά εγραψα τη σχέση.Γιατί βγαίνει σωστό αποτέλεσμα όμως αμα είναι λάθος. Πόσο λέτε να μου κόψουν; Ολο;

Βαγγέλης Κολτσάκης είπε...

Αγαπητέ υποψήφιε
δεν μπορείς να πάρεις από καθηγητή σίγουρη απάντηση σε τέτοια ερώτηση (για το πόσα μόρια θα σου κόψουν).
Οποιοσδήποτε το τολμήσει, θα πρέπει πρώτα να έχει δει το τι ακριβώς έχεις γράψει (για να ελέγξει τι και πώς τεκμηριώνεις, τι ισχυρίζεσαι και τι τελικά αποδεικνύεις).
Με άλλα λόγια, να έχει δει το γραπτό σου. Και αυτό δεν μπορούν να το δουν παρά μόνον οι δυο άγνωστοι βαθμολογητές.

Επιπρόσθετα, το αν και πόσες μονάδες θα κοπούν, εξαρτάται από τις οδηγίες που δίνονται στα βαθμολογικά κέντρα, ιδιαίτερα για τέτοια θέματα με αμφισβητούμενες λύσεις.

Συνέχισε λοιπόν τις εξετάσεις σου, απόλαυσε τις διακοπές σου και περίμενε, όπως όλοι, τα αποτελέσματα.

Καλή συνέχεια στις σπουδές σου.

Thodoris είπε...

Όποιος ανοίγει το pc βράδυ, χάνει την τρέχουσα ροή των εξελίξεων. Έστω και ετεροχρονισμένα θα πω τη γνώμη μου:
1) Προς το μαθητή: Νομίζω ότι στην χειρότερη για εσένα περίπτωση θα χάσεις 2 μόρια. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η εικόνα του υπόλοιπου γραπτού σου. Αν αυτό περιέχει σωστά δομημένες (και φαντάζομαι έτσι είναι)τις όποιες έννοιες φυσικής σας ζήτησαν(δηλαδή στιγμιότυπο και σύνθετη κίνηση), οι διορθωτές θα είναι επιεικείς με τη ΜΗ απόδειξη...Επίσης καθοριστικό θα είναι και το πως διαπραγματεύεσαι τα υπόλοιπα ερωτήματα του ίδιου θέματος
2) Σχετικά με την αναγκαιότητα ή όχι της απόδειξης, θεωρώ ότι η απόδειξη είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για δύο λόγους: α) Το όλο θέμα είναι κάτι κλασικό το οποίο αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα με συνδυασμό των Νόμων του Newton για μεταφορική και περιστροφική κίνηση. Το διαφορετικό θα πρέπει να τεκμηριώνεται, πόσο δε όταν μπορεί να βασίζεται σε λάθος παραδοχή...
Προφανώς ο Διονύσης έχει δίκιο στο ότι η ροπή αδράνειας του συστήματος είναι μεταβλητή αφού αλλάζει η απόσταση του σώματος m από τον άξονα περιστροφής του στερεού Π. Άλλο η στροφορμή υλικού σημείου ως προς άξονα, που έχει να κάνει με την απόσταση του ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ από τον άξονα και άλλο η ροπή αδράνειας υλικού σημείου από τον άξονα, που έχει να κάνει με την ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.
3) ΝΑΙ Σταύρο, στην κύλιση χωρίς ολίσθηση όταν χρησιμοποιείς στιγμιαίο άξονα περιστροφής νομίζω ότι πρέπει να το αποδεικνύεις, αλλιώς εμένα μου μοιάζει ΦΙΓΟΥΡΑΤΖΙΔΙΚΗ επίδειξη ΟΧΙ γνώσεων, αλλά απλά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Όταν κάτι μπορείς να το κάνεις ΑΠΛΑ ποιος ο λόγος να το αλλάζεις;
Εγώ στο Doppler και την ανάκλαση χρησιμοποίησα κάτι γιατί ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ.
Αν υπήρχε ΑΛΛΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ να είσαι σίγουρος πως θα το προτιμούσα. Στην επικριτική κριτική του κύριου Κουντούρη, αντέταξα το τι προτείνει εκείνος στους μαθητές του (άσχετα αν δεν έλαβα ποτέ απάντηση)
4)Πάμε τώρα στην ουσία: Όταν προτείνουμε κάτι στους μαθητές που μας εμπιστεύονται την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις, θα πρέπει να είμαστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ. Όταν εγώ σχολείο τους προτείνω μια λύση θα πρέπει να μπορώ να την τεκμηριώσω,
ειδάλλως λογικές εγώ να το πω να ΦΑΝΩ ΜΑΓΚΑΣ είναι καταστροφικές για τα παιδιά. Στο συγκεκριμένο είναι ΛΑΘΟΣ ο υπολογισμός της ροπής αδράνειας: Ι=MR^2+mR^2, πως να το κάνουμε; Μπορείς να μάθεις στο μαθητή να χρησιμοποιεί τη γενικευμένη μορφή του Νόμου για στιγμιαία ροπή αδράνειας; Αν όχι, τότε ποιος ο λόγος να ρισκάρεις το αποτέλεσμα, όταν υπάρχει ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΛΟΣ;
Θοδωρής Παπασγουρίδης

Ανώνυμος είπε...

Γιατί, συνάδελφοι; Μπορείτε να αποδείξετε οτι για μια στιγμή η Ι δεν είναι όσο λέει ο μαθητής; Αρα είναι σωστό για εκείνη τη στιγμή; Και επομένως το αγων μπορεί να υπολογιστεί τότε. Αλλάζει από σημείο σε σημείο η αγων; Όχι. Είναι σαν να ξέρω οτι μια κίνηση είναι ομαλά επιταχυνόμενη και να βρίσκω την επιτάχυνση για μια στιγμή, άρα ξέρω την επιτάχυνση συνολικά. Τι θα πει "ρισκάρω"; Είναι σωστό ή όχι; Πρέπει να είναι κι άλλα γραπτά σαν αυτό. Κάποιοι φροντιστές πρέπει να διδάσκουν το πρόβλημα εύρεσης του α σε συτηματα τροχαλίας-σώμα με αυτόν τον τρόπο. Μου φαίνεται απίθανο να σκέφτηκε ο μαθητής μόνος του το συγκεκριμένο τρόπο, πολύ "εξεζητημένος" μου φαίνεται. Έχει το πλεονέκτημα όμως οτι με μια σχέση "καθαρίζεις" το αγων. Πάντως και με παραγώγιση του Lολ βγαίνει επίσης.
Ανώνυμα γράφω, εφόσον είμαι βαθμολογητής, και δυστυχώς το Υπουργείο δεν άνοιξε το Φόρουμ επικοινωνίας μεταξύ Βαθμολογητών για τους Φυσικούς. Και δυστυχώς υπάρχουν, όπως είδα, προβλήματα σε λύσεις που δίνουν οι μαθητές, που απαιτούν συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων. Το διακύβευμα, το μέλλον των παιδιών, δε σηκώνει αναβολές.

Ανώνυμος είπε...

Εκείνο που με βγάζει από τα ρούχα μου, συνάδελφοι είναι που κάποιοι διαφημίζουν συγκεκριμένα βιβλία-"βοηθήματα" μέσα από δήθεν σχολιασμό στο παρόν μπλόγκ. Το έκανε και το alfavita, αλλά εκείνο τουλάχιστον δεν το κάνει "γκρίζα". Προτείνω λοιπόν στο διαχειριστή του παρόντος μπλογκ, αν διαπιστώσει τέτοιου είδους διαφήμιση, να τα διαγράφει πάραυτα. Καταντήσαμε την Επιστήμη που αγαπάμε και υπηρετούμε χρόνια "οίκο εμπορίου".

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Για τον ανώνυμο των 4.43
"Μπορείτε να αποδείξετε οτι για μια στιγμή η Ι δεν είναι όσο λέει ο μαθητής; Αρα είναι σωστό για εκείνη τη στιγμή; Και επομένως το αγων μπορεί να υπολογιστεί τότε. Αλλάζει από σημείο σε σημείο η αγων; Όχι. Είναι σαν να ξέρω οτι μια κίνηση είναι ομαλά επιταχυνόμενη και να βρίσκω την επιτάχυνση για μια στιγμή, άρα ξέρω την επιτάχυνση συνολικά. "
Από πού προκύπτει και είναι δεδομένο ότι η γωνιακή επιτάχυνση παραμένει σταθερή και άρα αν την βρω τη στιγμή που φτάνει να απέχει R από τον άξονα, τόση θα είναι σε όλη τη διάρκεια της κίνησης;
Για περισσότερη ανάλυση δείτε την τελευταία ανάρτηση....
Για τον ανώνυμο των 11.41 π.μ.
Προφανώς και πρέπει να έχεις καταλάβει ότι πολιτική του blog δεν είναι η διαφήμιση. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται και για το λόγο αυτό θα διαγράψω τα σχόλια που αναφέρουν βιβλία συγγραφέων με τίτλους και τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαφήμιση.

Γκότσης Θανάσης είπε...

θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους για την προχειρότητα επιλογής των θεμάτων. Το θέμα 4 υπάρχει σχεδόν αυτούσιο στο πολύ καλό βιβλίο ...

Συνάδελφε συγνώμη για την λογοκρισία αλλά πέσαμε σε διαφήμιση απαγορευμένη.
Διονύσης Μάργαρης

Διονύσης Μάργαρης είπε...

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ....
Σχεδόν αυτούσιο το 4ο θέμα.
Μεγάλη διαφήμιση πάνω πάνω στην ιστοσελίδα της alfavita.Αντε τώρα του χρόνου να διδάξουμε ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο.
Είναι νόμιμο;
Είναι ηθικό;

Συγνώμη συνάδελφε η λογοκρισία έκοψε το μέρος που θα μπορούσε να θεωρηθεί διαφήμιση.
Διονύσης Μάργαρης

Βαγγέλης Κολτσάκης είπε...

Ο Διονύσης, απαντώντας στον "ανώνυμο των 4.43", γράφει: "...Από πού προκύπτει και είναι δεδομένο ότι η γωνιακή επιτάχυνση παραμένει σταθερή και άρα αν την βρω τη στιγμή που φτάνει να απέχει R από τον άξονα, τόση θα είναι σε όλη τη διάρκεια της κίνησης;..."
Παρακαλώ για την άποψή σας:Και στην "ορθόδοξη" λύση θεωρούμε ότι οι επιταχύνσεις των δυο σωμάτων είναι σταθερές, χωρίς να χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω (Προφανώς, επειδή οι δυνάμεις και οι ροπές είναι σταθερές).
Γιατί λοιπόν να χρειάζεται στη δεύτερη λύση ν.δ.ο. η επιτάχυνση είναι σταθερή? Επειδή φαίνεται να μην είναι σταθερή η ροπή αδράνειας I?
Όπως έγραψε ο Διονύσης, στην "ορθόδοξη" λύση εφαρμόζουμε το ΘΝΜ σε ΤΥΧΑΙΑ ΘΕΣΗ, ενώ στη δεύτερη λύση, σε ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ.

Το ερώτημα:
1) Αν βρούμε την a σε ορισμένη θέση και
2) αν μπορούμε να τεκμηριώσουμε ότι η a είναι σταθερή (μπορούμε άραγε στην περίπτωση του 4ου θέματος?)
έχουμε το δικαίωμα να ισχυριζόμαστε ότι η επιτάχυνση a είναι η ίδια σε κάθε θέση?
Ποια η γνώμη σας?

Ανώνυμος είπε...

Απίθανο το βρίσκω (χωρίς να το αποκλείω) η σύμπτωση στην άσκηση και στην έμπνευση των θεματοδοτών με όσα βοηθήματα έχουν παρόμοια ή αυτούσιο θέμα. Ενδέχεται να έχουν κάποια κοινή πηγή.
Από το άλλο μέρος δεν υπάρχει απαγορευτικό να μπουν στις εξετάσεις δημοσιευμένα θέματα ή κάνω λάθος;
Σιγά μην μας ακούσουν παραέξω.
Μόνο καθιερωμένα βοηθήματα θα κάνουν τζίρο;
Ας μοιραστεί ο τζίρος.
Μπορεί το ΥΠΕΠΘ να τον σταματήσει αύριο κιόλας.
Ένα πρώτο βήμα θα ήταν η διδασκαλία του χρόνου από κάποιο άλλο (από τα τρία εγκριθέντα) πολαπλού βιβλίου με ταυτόχρονη τροποποίηση ύλης, και κυρίως την αποστολή τον Σεπτέμβριο του 2009 υποστηρικτικού υλικού από άλλες 100-200 ασκήσεις και αποσαφήνηση τι δεν μπορεί να μπει σε εξετάσεις, όπως π.χ. κύμα με αρχική φάση, κύμα που πάει αριστερά, ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ
Όλα τα άλλα είναι σε δουλειά να βρισκόμαστε.
Η επιστήμη μας έγινε προ αμνημονεύτων χρόνων και λίγο εμπόριο (όπως δυστυχώς κάθε άλλη επιστήμη) - εξάλλου και η εκκλησία μνημονεύει (και φροντίζει) υπερ των ψαλλόντων και ιεροργούντων εν τω ναώ τούτω-
Η Φυσική γενικής δεν αποτελεί επιστήμη, και μάλιστα σύγχρονη;
Γιατί για αυτή δεν νοιάζεται κανείς, κανένα σχόλιο, δεν έχει φαίνεται εμπορική αξία.
Γιατί να μην μάθουμε ποιά βοηθήματα είχαν σαν το 4ο θέμα, μήπως έτσι τα καίμε για του χρόνου;

Kaiti είπε...

Αντιμετώπισα την ίδια λύση(γενικευμένος νόμος Νεύτωνα για σύστημα τροχαλία -σώμα) σε εξέταση μαθητή με ειδικές ανάγκες,και μέχρι σήμερα τριγύριζε η απορία στο κεφάλι μου αν ήταν λάθος κατι που εμένα προσωπικά μου φάνηκε σχεδόν ευφυές!Ευχαριστώ που μου δείξατε τον δρόμο να λύσω την απορία μου.Επίσης θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση με το θέμα 2.3: Εμένα μου φάνηκε το πιο έξυπνο θέμα των φετινών παννελληνίων και αυτό γιατί α)Εδειξε την πνευματική "αγκύλωση" που παθαίνουν τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν στις ασκήσεις τους συνέχεια έναν τύπο (u^2=ω^2(Α^2-Χ^2) χωρίς να έχουν καταλάβει οτί προκύπτει από την αρχη διατήρησης ενέργειας ταλάντωσης. β)Φανέρωσε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν μηχανιστικά τους τύπους χωρίς να αναγνωρίζουν την ομορφιά τους και την κομψη τους ιδιότητα να πλάθονται και να δίνουν άλλα αποτελέσμστα κάθε φορά.Δηλ. η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι μόνο η 1/2 DA^2 αλλά και η 1/2mUmax^2.γ) Οι τύποι δεν είναι μονο εργαλεία για να λύνεις ασκήσεις αλλα αποτελέσματα φυσικών νόμων, που ο μαθηματικός τους φορμαλισμός είναι μια άλλη εικόνα των νόμων αυτών.

Thodoris είπε...

Προς τη συνάδελφο Kaiti:
1) Φαντάζομαι ότι εννοείτε σε εξέταση μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζεται με τους φυσικώς αδυνάτους και όχι με ειδικές ανάγκες...
2)Συμφωνώ,το θέμα 2.3 έδειξε την πνευματική "αγκύλωση", όχι όμως των μαθητών,αλλά αυτών που έβαλαν τα θέματα. Θα δανειστώ λόγια συναδέλφου από κάποιο προηγούμενο σχόλιό του:"Οι εξετασεις δεν ειναι παγανα θηραματων, ούτε εμείς κυνηγοί.
Ακομη και στην ώρα της εξέτασης πρέπει να δίνονται έμμεσες οδηγίες στους διαγωνιζόμενους να ΜΗΝ πέσουν στην ενέδρα."
Από που συμπερένετε ότι ο μαθητής που μέσα στο άγχος της εξέτασης δεν πρόσεξε ότι λείπει το τετράγωνο από την κυκλική συχνότητα ω, δεν έχει καταλάβει ότι προκύπτει από την ΑΔΕτ; Αφού αποδεικνύει τη σχέση μέσω της ΑΔΕτ.
3)"Φανέρωσε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν μηχανιστικά τους τύπους χωρίς να αναγνωρίζουν την ομορφιά τους και την κομψη τους ιδιότητα να πλάθονται..."
Τα παιδιά χρησιμοποιούν μηχανιστικά τους τύπους γιατί έτσι τους διδάσκονται από τους καθηγητές που αδυνατούν να τους μεταφέρουν το φυσικό τους περιεχόμενο...
Αν οι εξεταστές ήθελαν να εξετάσουν την ικανότητα των μαθητών να πλάθουν τύπους, ας το έκαναν σε εξέταση άλγεβρας και όχι Φυσικής...
4)"Δηλ. η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι μόνο η 1/2 DA^2 αλλά και η 1/2mUmax^2" δηλαδή κατά την άποψή σας είναι διαφορετικές αυτές οι ενέργειες; Εγώ ως ενέργεια ταλάντωσης ξέρω ΜΙΑ, αυτή που προσφέρει ο διεγέρτης στον ταλαντωτή όταν τον θέτει σε ταλάντωση...Τρόποι ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ αυτής της ενέργειας υπάρχουν και άλλοι...
5)"...που ο μαθηματικός τους φορμαλισμός είναι μια άλλη εικόνα των νόμων αυτών." Ο Φυσικός νόμος νομίζω ότι δεν καθορίζεται από το φορμαλισμό που χρησιμοποιούμε για τη διατύπωσή του, δηλαδή το ΣF=ma είναι άλλο από το dp/dt=m dυ/dt;
6) Μήπως σε εξετάσεις ΦΥΣΙΚΗΣ ήταν καλύτερα να δοθεί η σχέση (γ) που συνδέει μέτρο στιγμιαίας επιτάχυνσης και μέτρο ταχύτητας στην ίδια θέση και να τους ζητηθεί σε αντιστοίχιση με τη γνωστή σχέση ταχύτητας-απομάκρυνσης να εξάγουν το φυσικό περιεχόμενο της σχέσης;
Αλλά όπως διάβασα και σε κάποιο άλλο σχόλιο, τα θέματα βγαίνουν μαύρη νύχτα και οι θεματοδότες είναι εξαντλημένοι...
Θοδωρής Παπασγουρίδης

Kaiti είπε...

Σας ευχαριστώ για τις διορθώσεις σε λεκτικά ατοπηματα.Στο δικό μου το λύκειο το θέμα στο οποίο είχαν αποτυχία τα περισσότερα παιδιά ήταν το 2.γ. Η καλύτερη μαθήτρια το χασε γιατι στην 1η σχέση "είδε"(προφανώς λόγου αγχους;) ω^2 και όχι ω. (καλύτερα να μην αμφισβητήσετε το "Καλύτερη").Καποιοι άλλοι το έχασαν γιατί παίρνοντας την πολυχρησιμοποιούμενη σχέση U^2= ω^2(Α^2-χ^2)(η οποία δεν αποδεικνύεται μόνο με ΑΔΕτ) δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο ποθητό αποτέλεσμα.Καποιοι άλλοι ούτε που σκεφτηκαν οτι ενέργεια ταλάντωσης είναι και η Κmax.Εγω σας μιλάω για το πως είδαν το θέμα τα παιδιά και όχι εμεις οι καθηγητές ή εγώ που σαφώς δεν είμαι τόσο έξυπνη όσο εσείς.Αν κάνετε μια μικρή και πρόχειρη έρευνα να δείτε ποια θέματα και σε ποια ερωτήματα χάνουν τα παιδιά θα εκπλαγείτε για το πόσες φορές η πνευματική "αγκύλωση" συνηθισμένων και πολυχρησιμοποιουμενων πρακτικών είναι υπεύθυνη γι αυτό. Φυσικά μιλώ για παιδιά που έχουν διαβάσει πολύ και έχουν λύσει εκατοντάδες ασκήσεις.Μήπως θα ήταν καλό να σκύβουμε κάποτε-κάποτε στα λάθη που κάνουν τα παιδια και στους λόγους που τα κάνουν αντι να είμαστε τόσο οργισμένοι με τα θέματα γιατί δεν εξέταζαν την φυσική που εμεις θεωρούμε φυσική;Και επίσης δεν καταλαβαίνω την αντιπάθεια σας στα μαθηματικά τα οποία είναι απαραίτητα για την φυσική (Εγω τα 2 πρώτα χρόνια στο πανεπιστημιο έκανα πεισσότερα μαθηματικά και όχι φυσική!). και κατά την γνώμη μου είναι διαφορετικό το ΣF=ma που υποδυκνείει σχολική γνώση Α' λυκείου και άλλο ο κομψότατος και πιο πλήρης τύπος ΣF=dP/dt που δηλώνει οτί κατανοείς την έννοια "ρυθμός μεταβολής" μεσα απο την θεωρία των παραγώγων.Το να θέλουμε περισσότερη φυσική στα θέματα δεν είναι αναγκαίο να ακυρώνουμε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη που συσχετίζεται με αυτήν. Και αν θέλουμε να εξετάζουν φυσική κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να εξετάζουν:1)χειρωνακτικές δεξιότητες σε πειράματα 2) επιστημονική σταση απέναντι σε καθημερινά ζητήματα 3) φαντασία και ευφευρετικότητα. Αυτά είναι για μένα η φυσική και όχι το φυσικό περιεχόμενο της σχέσης ταχύτητας- επιτάχυνσης που στο κάτω κάτω που θα τους χρησιμεύσει στην καθημερινή τους χωή. Με τιμή
Αικ. Διδασκάλου

Kaiti είπε...

Αν μπορείτε βοηθήστε με λίγο για κείνο το θέμα τροχαλίας -σώματος ειδωμένο ως σύστημα.Η στροφορμή υλικού σημείου(ετσι θεωρούμε το σώμα μάζας m) είναι το εξωτερικό γινόμενο ορμής χ διάνυσμα θέσης,δλδ,L=mUxr.Όμως το Uxr=Urημφ
οπυ r το διάνυσμα θέσης και φ η γωνία μεταξυ U-r.Ομως rημφ=R (R η ακτίνα της τροχαλίας).Αρα Lσωμ.=mUR. H U του σώματος είναι U=ωR οπότε Lσωμ.=mωR^2.Που είναι το λάθος;Τα έγραψα λίγο βιαστικά και παρέλειψα το σχήμα, αλλά νομίζω οτι θα μπορέσετε να καταλάβετε.Ευχαριστώ.

Thodoris είπε...

Κυρία Διδασκάλου καλησπέρα,
έστω και με κάποια καθυστέρηση λόγω έλλειψης χρόνου, νιώθω ότι πρέπει να σας απαντήσω σε κάποια θέματα που θέσατε:

1)"Εγω σας μιλάω για το πως είδαν το θέμα τα παιδιά και όχι εμεις οι καθηγητές ή εγώ που σαφώς δεν είμαι τόσο έξυπνη όσο εσείς"
Δε θεωρώ τον εαυτό μου ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο έξυπνο από τον οποιοδήποτε, πολύ δε περισσότερο όταν δεν τον γνωρίζω.
Πρέπει να συνηθίσετε να ακούτε και την αντίθετη άποψη σε αυτά που εσείς πιστεύετε. Σε καμία περίπτωση ΔΕ ΘΕΩΡΩ ότι με το προηγούμενο σχόλιό μου σας πρόσβαλα. Ως εκ τούτου την πιο πάνω πρόταση μόνο ως ειρωνεία μπορώ να την εκλάβω...

2)Δικά σας λόγια:"όταν χρησιμοποιούν στις ασκήσεις τους συνέχεια έναν τύπο (u^2=ω^2(Α^2-Χ^2) χωρίς να έχουν καταλάβει οτί προκύπτει από την αρχη διατήρησης ενέργειας ταλάντωσης"....
Πάλι δικά σας λόγια:"γιατί παίρνοντας την πολυχρησιμοποιούμενη σχέση U^2= ω^2(Α^2-χ^2)(η οποία δεν αποδεικνύεται μόνο με ΑΔΕτ)"...
Συγνώμη με μπερδέψατε...Τελικά είναι καλό ή όχι να αποδεικνύουν τη σχέση με ΑΔΕτ; Αν σας ενδιαφέρει η γνώμη μου, η απόδειξη πρέπει να γίνεται με ΑΔΕτ γιατί κάνουμε Φυσική και όχι τριγωνομετρία....

3)"άλλο ο κομψότατος και πιο πλήρης τύπος ΣF=dP/dt που δηλώνει οτί κατανοείς την έννοια "ρυθμός μεταβολής" μεσα απο την θεωρία των παραγώγων"
Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν μαθητές στην Α' Λυκείου που κατανοούν άψογα την έννοια του στιγμιαίου ρυθμού μεταβολής (εφόσον το διδαχθούν σωστά) χωρίς καμία γνώση παραγώγου, π.χ: διάγραμμα διαστήματος-χρόνου σε ευθύγραμμη σταθερής φοράς ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση και σύγκριση στιγμιαίων ταχυτήτων από τις αντίστοιχες κλίσεις ή διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου σε ευθύγραμμη σταθερής φοράς επιταχυνόμενη κίνηση
με επιτάχυνση που διαρκώς ελαττώνεται μέχρι να αποκτήσει το σώμα οριακή (σταθερή) ταχύτητα στην κλασσική άσκηση Η/Μ επαγωγής.

4)"Και αν θέλουμε να εξετάζουν φυσική κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να εξετάζουν:1)χειρωνακτικές δεξιότητες σε πειράματα 2) επιστημονική σταση απέναντι σε καθημερινά ζητήματα 3) φαντασία και ευφευρετικότητα."
Εδώ συμφωνούμε υπό ένα όρο: να αλλάξει το αναλυτικό πρόγραμμα από το Δημοτικό, να προσθέσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ώρες, αφού οι ώρες που διατίθενται για Φυσική είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν για τη σωστή ολοκλήρωση της ύλης.Σήμερα ζητούν την οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων μαζί με τις εφημερίες,το πέρασμα απουσιών, τη φωτοτύπιση εργασιών,την ενημέρωση γονέων... σε εργαστήρια που πολλές φορές δεν υπάρχουν. Το να ζητάμε αυτά που λέτε στις παρούσες συνθήκες μου ακούγεται ανακόλουθο.
Συνεχίζεται....

Thodoris είπε...

5)"Αυτά είναι για μένα η φυσική και όχι το φυσικό περιεχόμενο της σχέσης ταχύτητας- επιτάχυνσης που στο κάτω κάτω που θα τους χρησιμεύσει στην καθημερινή τους χωή." Συγνώμη και πάλι αλλά εδώ διαφωνούμε κάθετα. Είναι μεγάλο λάθος από καθηγητή Φυσικής να δηλώνει ότι η τάδε σχέση που(;) θα τους χρησιμεύσει στην καθημερινή τους ζωή, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε και εσείς...

6)"επίσης δεν καταλαβαίνω την αντιπάθεια σας στα μαθηματικά τα οποία είναι απαραίτητα για την φυσική" και "Το να θέλουμε περισσότερη φυσική στα θέματα δεν είναι αναγκαίο να ακυρώνουμε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη που συσχετίζεται με αυτήν"
Έχω ξανακατηγορηθεί για αντιπάθεια στα Μαθηματικά και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω από που προκύπτει κάτι τέτοιο. Δηλώνω λοιπόν ότι αν έπρεπε να μείνουν ΜΟΝΟ 3 μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, θα πρότεινα το ένα να είναι τα Μαθηματικά. Τα άλλα δύο, η νεοελληνική γλώσσα και τα αγγλικά...
Επίσης πέρασα στο Φυσικό Αθήνας, δηλαδή στην 1η από 10 συνολικά επιλογές (οι άλλες 9 ήταν τα άλλα 4 Φυσικά και στη συνέχεια τα 5 Μαθηματικά) όχι γιατί έγραψα καλά στη Φυσική, αλλά γιατί έγραψα ιδιαίτερα καλά στα Μαθηματικά, τα οποία στην πρώτη χρονιά δεσμών (1983) είχαν πρωτόγνωρο για την εποχή βαθμό δυσκολίας (αν θυμάμαι καλά, γιατί τα χρόνια πλέον είναι πολλά...)
Θα ήθελα να κλείσω δανειζόμενος και εγώ, με πρόλαβε χθες ο Διονύσης, ένα απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Μαχαίρα, που νομίζω ΛΕΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ: "Ο Μαθηματικός βλέπει συναρτήσεις ξερές που πρέπει να πληρούν ή όχι κάποιους περιορισμούς και κάνει ό,τι κάνει προσέχοντας να είναι συνεπής με τα αξιώματα που έχει ο ίδιος θέσει.

Για τον Φυσικό όμως τα πράματα είναι σαφώς πιο δύσκολα, αλλά και σαφώς πιο όμορφα (ας συγχωρέσουν οι μαθηματικοί την προκατάληψή μου). Ο Φυσικός όχι μόνο αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μαθηματικός κατά τον υπολογισμό του ολοκληρώματος, αλλά αν αποδειχτεί ότι το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα είναι χρήσιμο στην προσπάθειά του να περιγράψει τη Φύση του δίνει όνομα. Του δίνει και αξία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, ανάλογα με το πόσο τον βοηθά ο ορισμός που έδωσε να κάνει τον Κόσμο πιο ανάγλυφο, τη θεωρία που ανακάλυψε πιο ισχυρή και τις εξισώσεις που έγραψε, χωρίς να έχει κανένα δεδομένο αξίωμα από τη Φύση, πιο συνεπείς."
Κυρία Διδασκάλου, δεν έχω κάτι να χωρίσω μαζί σας και σας διαβεβαιώ ότι οι γυναικείες παρουσίες σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο δίνουν άλλη ομορφιά. Απλά έμαθα μέσα από την ενασχόληση με το blog να εκτίθεμαι σε κριτική (κύριε Κουντούρη μόλις βρω χρόνο θα απαντήσω και σε εσάς) αλλά και να εκφράζω την άποψή μου όταν διαφωνώ...
Θοδωρής Παπασγουρίδης

Kaiti είπε...

Ας θέσουμε τη συζήτηση σε άλλη βάση για να καταννοεί καλυτερα ο ένας τον άλλον.Για μένα το θέμα δεν είναι τι διδάσκουμε αλλά πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά αυτά που διδάσκονται. Και λέω αυτά που διδάσκονται γιατί στο λύκειο πλέον δεν μαθαίνουν φυσική μόνο απο τον καθηγητή του σχολείου.Οσο για την τρίτη λυκείου όταν αρχίζουμε τα μαθήματα στο λύκειο οι περισσότεροι έχουν βγάλει την ύλη τουλάχιστον μία φορά. Αρα έρχονται στο μάθημα μας ηδη με δομημένες (Σωστά ή λάθος)κάποιες γνώσεις.Σαφώς και κατηγορηματικά εγω διδάσκω τον τύπο που λέγαμε με ΑΔΕτ, αλλά τα ιδια τα παιδια φέρνουν μεσα στην τάξη και τους άλλους τρόπους που έχουν ήδη μάθει(και δύσκολα τους αλλάζουν,αλλά αυτο είναι ένα αλλο θέμα συζήτησης).Αυτό σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσω και τις "κονσέρβες" και τις διαφορετικές λύσεις και τις διαφορετιές προσεγγίσεις.Το ζήτημα για μένα είναι να δω που πάσχουν όλα αυτά και μερικές φορές να τα διορθώνω ή να τα εμπλουτίζω.Καταλαβαίνετε λοιπόν από ποια σκοπιά μιλάω.Ισως και γι αυτό "ειρωνεύτηκα" την τοποθέτηση σας, αφού εγω μιλούσα για τα προβλήματα που αντιμετώπησαν οι μαθητές και όχι για τον τρόπο που δίδαξα έγω.Εξάλλου για να σας δώσω ένα παράδειγμα όσων λέω, στην Α λυκεόυ όταν διδάσκουμε δράση- αντίδραση κάνω ότι μπορώ (μπορεί να μην είναι αρκετό βεβαια)για να καταλάβουν ότι η αντίδραση του βάρους δεν είναι η Ν. Σας πληροφορώ οτι στο απλούστατο θέμα του Ιουνίου : σε σώμα που βρίσκεται πάνω σε τραπέζι σχεδιάστε τις δυνάμεις στο σώμα και στο τραπέζι και ελέγξτε ποιες απο αυτές είναι ζεύγη δράσης αντίδρασης οι περισσότεροι έγραψαν ότι η αντίδραση του βάρους είναι η Ν.Φταίει μόνο οι διδασκαλία ή τα παιδιά έρχονται ε κάποιες ιδέες παγιωμένες στο μυαλό τους που πολύ δύσκολα αλλάζουν;θα επανέλθω..

Thodoris είπε...

Κυρία Διδασκάλου,
για να μη σας ταλαιπωρώ, σας δηλώνω ότι δεν έχω καμία πρόθεση να κρίνω και να αξιολογήσω τη δουλειά σας στην τάξη, που πιστεύω ότι είναι πολύ καλή. Μοναδικοί αξιολογητές της δουλειάς μας είναι οι μαθητές μας. Αν δεν υπήρχε και ο βαθμός στον οποίο αποσκοπούν και δυστυχώς βάσει αυτού κρίνουν, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
Σχετικά με το υπαρκτό πρόβλημα των "γνώσεων" που κουβαλούν και της αδράνειας που αυτό συνεπάγεται, πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται εν μέρη, αν πείσεις το μαθητή ότι έχεις να του μεταφέρεις γνώση πέρα από την υπάρχουσα, αυτό προυποθέτει ότι ξεκινάς τη διδασκαλία από μηδενικό σημείο εκίννησης και επιπλέον του δώσεις να καταλάβει ότι θα εξεταστεί σε θέματα που έχουν διδαχθεί στην τάξη και αποκλειστικά σε αυτά...
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία

Θοδωρής Παπασγουρίδης