Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Κίνηση συστήματος σωμάτων.

Το σώμα Σ του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1 =2kg και ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Δένουμε το σώμα στο άκρο νήματος, το οποίο αφού το περάσουμε από μια τροχαλία μάζας m2=2kg και ακτίνας R=0,2m, ασκούμε στο άλλο του άκρο μια σταθερή κατακόρυφη δύναμη F=10Ν. Το νήμα δεν γλιστράει στην τροχαλία. Ζητούνται:

i) Η επιτάχυνση του σώματος Σ.

ii) Η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας.

iii) Πόσες περιστροφές έχει πραγματοποιήσει η τροχαλία μέχρι τη στιγμή που αποκτά γωνιακή ταχύτητα ω=30rad/s.

Δίνεται g=10m/s2 ενώ για την τροχαλία Ι= 1/212 mR2.

Απάντηση:Δεν υπάρχουν σχόλια: