Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Απώλεια Μηχανικής ενέργειας στην Πλαστική κρούση.


Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας Μ. Σε μια στιγμή ένα βλήμα μάζας m που κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ0, σφηνώνεται στο σώμα Α.

  1. Να αποδειχτεί ότι κατά την κρούση παρουσιάζεται απώλεια κινητικής ενέργειας.
  2. Να υπολογίσετε το ποσοστό επί τοις % της αρχικής κινητικής ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα.
  3. Ποια είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή του παραπάνω ποσοστού;

.

Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: