Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Κίνηση κυλίνδρου και τριβή.

.
Ένας κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0 ασκείται στον άξονά του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα, με αποτέλεσμα ο κύλινδρος να αρχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Ποια πρόταση είναι σωστή.

  1. Το επίπεδο δεν είναι λείο και στον κύλινδρο ασκείται στατική τριβή με φορά προς τα αριστερά.
  2. Το επίπεδο είναι λείο.
  3. Η μεταφορική κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλή.
  4. Η μεταφορική κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση που υπολογίζεται από τη σχέση F=macm.

.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: