Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Στάσιμο κύμα και διαφορά φάσης.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα με εξίσωση y1= 0,1 ημ(πt-πx). (1)
i)  Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ δύο σημείων Β και Γ τα οποία βρίσκονται στις θέσεις x1=0,75m και x2=1m.
ii) Να σχεδιάσετε στιγμιότυπα του κύματος τις χρονικές στιγμές t1= 3,5s και t2= 4s.
Το παραπάνω κύμα συμβάλλει με ένα δεύτερο κύμα που κινείται αντίθετα με εξίσωση:
y2= 0,1 ημ(πt+πx) (2)
iii) Ποια η εξίσωση του στάσιμου κύματος που δημιουργείται;
iv) Βρείτε τη διαφορά φάσεως μεταξύ των σημείων Β και Γ και σχεδιάστε στιγμιότυπα του στάσιμου τις χρονικές στιγμές t1= 3,5s και t2= 4s, δεχόμενοι ότι για t=0 έχει δημιουργηθεί το στάσιμο σε μια περιοχή μήκους 3,5m.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: