Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Κύλινδρος σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο.

Γύρω από έναν ομογενή κύλινδρο τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα και κατόπιν τον τοποθετούμε σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Τραβώντας το νήμα για t=0 ασκούμε πάνω του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα. Αν ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= 1/2 mR2.

i) Ο κύλινδρος θα εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

ii) Η ασκούμενη τριβή έχει φορά προς τα αριστερά.

iii) Το σημείο Α έχει επιτάχυνση προς τα αριστερά.

iv) Για την επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου ισχύει acm> F/m.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: