Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Κρούση σημειακής μάζας με ράβδο


Μια ομογενής ράβδος μάζας Μ=3kg και μήκους l=4m μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το μέσον της Ο και ισορροπεί σε οριζόντια θέση. Από ύψος h=3,2m αφήνεται να πέσει μια σημειακή μάζα m=1kg η οποία κτυπά στο άκρο της ράβδου και προσκολλάται. Βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του συστήματος, αμέσως μετά την πρόσκρουση.
Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ράβδου ως προς κάθετο σε αυτήν άξονα που περνά από το μέσον της Ι= 1/12 Μl 2 και g=10m/s2.


Δεν υπάρχουν σχόλια: